description

Opisani so glavni principi določanja pomembnejših indikatorskih in patogenih mikroorganizmov v živilih ter mikrobiološka preiskava pitne vode.


link to publication