description

Pričujoči učbenik Krajinska ekologija je namenjen študentom Biotehniške fakultete, ki se bodo v poklicnem življenju ukvarjali s prostorom. Slovenija je gozdnata država, zato je razumljivo, da bomo v praktičnih primerih v večji meri obravnavali prav mesto in vlogo gozda v prostoru v luči krajinskoekoloških spoznanj. Področje, ki ga tako zajemamo, je izjemno široko, zato je razumljivo, da se bomo v njem dotaknili le izbranih poglavij krajinske ekologije, v tolikšni meri, da bodo lahko kasneje slušatelji sami ali na podiplomskem študiju poglobljeno nadaljevali s študijem.


link to publication