description

Univerzitetni učbenik za študente agronomije je namenjen pridobitvi osnovnih znanj s področja hortikulture (sadjarstva, vinogradništva, okrasnih rastlin in zelenjadarstva), ki so vezanana na pouk hortikulture. Učbenik je sestavljen iz treh delov. V prvem delu se boste seznanili z osnovami sadjarstva, v drugem delu z osnovami vinogradništva in v tretjem delu z osnovami vrtnarstva, ki zajema okrasne rastline in zelenjadnice. Spoznali boste rastlinske dele vinske trte, sadnih rastlin, skupine zelenjadnic, načine pridelave in dogajanja s hortikulturnimi rastlinami med letom v različnih letnih časih.


purchase information

Literatura je naprodaj v Knjižnici Oddelka za agronomijo:

Spletni nakup: UL založba