description

Študijsko gradivo je namenjeno študentom univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Živilstvo in prehrana za teoretične laboratorijske vaje pri predmetu Tehnologije predelave sadja, vrtnin, poljščin in grozdja. V gradivu bodo študentje izvedeli več o predelavi grozdja, laboratorijski opremi, analitiki, aromi in okusu vina, senzorični analizi ter tipizaciji vina


link to publication