description

Rod šipkov je zelo obsežen in šteje okrog 200 vrst, ki se nahajajo v zmernih in subtropskih območjih severne poloble do tropske Azije. Le ena sama vrsta je tudi v tropski Afriki. Šipki so večinoma listopadni in redko zimzeleni grmi, lahko so plezalke in so bolj ali manj bodičasti. V Sloveniji jih raste le dobra desetina, a kljub temu ni njih prepoznavanje in določevanje nič lažje.Šipki ter njihova znotrajvrstna in medvrstna raznolikost pa zanesljivo sodijo v sam vrh raznolikosti. Nahajajo se v vseh fitogeografskih regijah Slovenije, kar le še dodatno vpliva na njihovo pestrost.


purchase information

Literatura je naprodaj v Botaničnem vrtu:

Spletni nakup: UL založba