description

V Sloveniji raste ena sama vrsta iz rodu navadnih zvončkov (Galanthus L.), to je navadni mali zvonček (G. nivalis L.), ki je splošno razširjen. Velike lokalne populacije rastejo v gozdovih, gozdnih robovih, logih in na negnojenih travnikih. Slovenija je zelo raznolika glede podnebja, reliefa, geološke podlage, tal in posledično temu flore.V botaničnem vrtu je sedaj v zbirki že preko 1000 enot avadnega malega zvončka, v kateri so vse te omenjene skupine zastopane.


purchase information

Literatura je naprodaj v Botaničnem vrtu:

Spletni nakup: UL založba