purchase information

Iz pisnih virov je razvidno, da Botanični vrt v Ljubljani izmenjuje semena rastlin z drugimi vrtovi že od samih začetkov svojega delovanja v letu 1810. Prvi natisnjeni seznam semen je nastal v letu 1889 in od tedaj naprej je ta izmenjava tudi dokumentiranaOd leta 1994 pa Botanični vrt Univerze v Ljubljani v seznamu semen v posebni rubriki redno navaja še semena, nabrana v naravi. V semenski banki v suhem prostoru se tako nahajajo semena okrog 3000 različnih rastlinskih vrst v preko 12 000 vrečkah. V trajnisemenski banki pa že skladiščimo 702 vrsto, kar znaša 20,3 % flore Slovenije.


link to publication