description

Praktikum iz biokemije v obliki delovnega zvezka vsebuje navodila za izvedbo eksperimentalnih vaj pri predmetu Biokemija. Namenjen je študentom univerzitetnega študijskega programa prve stopnje BIOLOGIJA in univerzitetnega študijskega programa prve stopnje MIKROBIOLOGIJA. Praktikum je posodobljena verzija Praktikuma iz biokemije za študente prvostopenjskega bolonjskega programa Biologija. Študentje bodo na praktičnih vajah spoznali osnovne metode, ki so nepogrešljive v biokemijskem laboratoriju pa tudi v drugih znanstvenih disciplinah. Prva vaja je namenjena osnovnim postopkom v laboratoriju. Sledijo vaje, kjer se bodo študenti seznanili z osnovnimi preparativnimi metodami, kot so homogenizacija, ekstrakcija, centrifugiranje, sušenje, itd. V nadaljevanju študenti pridobijo znanja o ločbi molekul s tankoplastno, gelsko ali ionsko izmenjevalno kromatografijo, afinitetno kromatografijo pa bodo uporabili za izolacijo rekombinantih proteinov. Encimatiko bodo študenti spoznali v dveh vajah, kjer bodo proučevali lastnosti kisle fosfataze. Vaja izolacija in opredelitev lastnosti lizocima je namenjena predstavitvi osnovnih postopkov pri izolaciji nativnega proteina in ovrednotenju uspešnosti izolacije. Pri zadnji vaji bodo študenti spoznali kako s encimsko imunskim testom ugotovimo prisotnost specifičnega antigena ali protitelesa v raztopini. Pri vajah je poudarek predvsem na spoznavanju lastnosti in delovanju proteinov, študenti pa bodo spoznali tudi druge pomembne molekule, ki jih najdemo v naravi, npr. DNA, pigmente, lipide, itn. Biokemija je ena od modernih ved o življenju in izjemno dinamična znanstvena disciplina. V okviru praktičnega pouka je nemogoče predstaviti vso problematiko biokemije, vendar Praktikum študentom omogoča, da spoznajo ključne metode in tehnike v biokemiji, ki so osnova tudi za razumevanje novejših, visokozmogljivih biokemijskih pristopov, s katerimi se študentje spoznajo v okviru drugostopenjskih programov.


link to publication