description

Zbornik povzetkov doktorskih študentov programa Bioznanosti, izdan v okviru III. doktorskega dneva Bi(o)znanosti, ki je potekal 7. junija 2022.


link to publication