description

Zbirka laboratorijskih vaj je namenjena študentom živilstva in prehrane. Vsebuje deset laboratorijskih vaj s področja higiene živil, ki so sestavljene s teoretičnega uvoda in praktičnega dela.


link to publication