description

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani praznuje častitljivih 75 let. Ustanovljena je bila 11. oktobra 1947 kot Agronomska fakulteta. Slovesno jo je ustoličil tedanji rektor akademik prof. dr. Anton Melik. Fakulteta je rasla, leta 1949 se je preimenovala v Agronomsko in gozdarsko fakulteto, leta 1953 v Fakulteto za kmetijstvo, gozdarstvo in veterinarstvo. Ime Biotehniška fakulteta je dobila leta 1961. Poleg oddelkov za biologijo, agronomijo, gozdarstvo in veterino so nastali še oddelek za lesarstvo, živilsko tehnologijo in živinorejo, leta 1996 pa oddelek za krajinsko arhitekturo, ki letos praznuje 50 let študija krajinske arhitekture. Nazadnje, leta 2021, je bil ustanovljen oddelek za mikrobiologijo. Leta 1990 se je odcepil oddelek za veterino in se preoblikoval v Fakulteto za veterino.

V zborniku, ki je pred vami, smo želeli zajeti delček dogajanja na fakulteti v obdobju od 2017 do 2022. Predstavljeni so posamezniki in skupine, ki so vidno prispevali k ugledu Biotehniške fakultete na znanstvenoraziskovalnem in umetniškoraziskovalnem področju, s predstavitvijo raziskovalnih programov, laboratorijev ali kateder, katerih člani so. V zborniku je predstavljen prvi ERC projekt na Biotehniški fakulteti, v nadaljevanju so predstavljeni dobitniki najvišjega priznanja Biotehniške fakultete, Jesenkove nagrade za življenjsko delo, najboljši študenti, prejemniki Prešernovih nagrad in mednarodnih nagrad, ter alumni Biotehniške fakultete, ki so v zadnjih petih letih zaznamovali dogajanje v družbi.


link to publication