description

Monografija predstavlja enega izmed glavnih rezultatov dveh raziskovalnih projektov in sicer temeljnega raziskovalnega projekta MESTUR - Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane in Maribora (ARRS) in projekta SPOT - Inovativna družbena platforma za kulturni turizem in njegov potencial za krepitev evropeizacije (Obzorje 2020). Z mešanico kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih pristopov (analizo turistične statistike, anketo o prostorskem obnašanju in odločanju turistov, delavnicami s predstavniki stroke in javnih institucij ter kartografsko analizo) avtorji in avtorice monografije ugotavljajo, katere rešitve za omilitev negativnih učinkov mestnega turizma ter izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva lahko ponudita prostorsko načrtovanje in upravljanje turizma sedaj in katere bi lahko ponudila v prihodnosti.

Po besedah doc. dr. Dejana Cigale, predavatelja in strokovnjaka za turizem:

"Monografija predstavlja poglobljen analitičen vpogled na trenutno stanje mestnega turizma, saj razkriva aktualne procese, hkrati pa opozarja tudi na nekatere slabosti mestnega turizma in pri tem ponuja rešitve v smeri boljšega upravljanja turizma v mestih. Tako monografija predstavlja dragocen prispevek k boljšemu razumevanju mestnega turizma in njegovih učinkov, kar je prvi korak tudi pri zagotavljanju njegovega dolgoročno bolj uspešnega in trajnostnega razvoja.”


link to publication