description

Gradivo je namenjeno seznanjanju z osnovnimi metodami dela v genetskem laboratoriju, večinoma na živalskih primerih. Obsega razlago metod za izolacijo DNA, presojo kakovosti izolirane DNA, in vitro pomnoževanje odsekov DNA, analize pomnožkov z restrikcijskimi encimi in gelske elektroforeze. Vključuje tudi osnove sekvenciranja DNA in interpretacije nukleotidnih zaporedij.


link to publication