description

Pred vami so didaktična priporočila za risovo pot. Primerna so tako za učitelje, ki boste na pot popeljali svoje učence, kot tudi za turistične vodnike, ki boste pot obiskali z različnimi skupinami. Didaktična priporočila so vam lahko v pomoč, saj zajemajo vsebino s tabel ter dodatne teme, ki jih lahko ob posameznih tablah odpirate z udeleženci. V sklopu projekta LIFE Lynx so bile ustvarjene e-lekcije in priročnik za učitelje. Pri posamezni tabli je navedeno, katero e-lekcijo ali nalogo iz priročnika se lahko naveže na pripadajočo vsebino. Za učitelje naravoslovja in biologije pa so na koncu dokumenta zbrani tudi učni sklopi, ki jih z obiskom na učni poti zajamete.


link to publication