description

Zbornik prispevkov predstavljenih na simpoziju »Izzivi v biologiji rastlin«, 15.februar 2023, Ljubljana.


link to publication