description

V zborniku so zbrani znanstveno–raziskovalni prispevki študentov pri predmetu »Okoljska biotehnologija – rastlinski del« na študiju II. stopnje Biotehnologija. Napisani so na osnovi rezultatov lastnega raziskovalnega dela, ki so ga študenti opravili v študijskem letu 2022/23. Ukvarjali so se s problematiko strupenih kovin ter ugotavljali, kako različne kovine vplivajo na rast in razvoj, fotokemično učinkovitost ter transpiracijo pri koruzi oziroma kumari.

link to publication