description

Učbenik za predmet Gojenje gozdov je namenjen študentom gozdarstva. Obravnava spoznavanje sestojev (pragozd, čisti in mešani sestoji), gojitvene zvrsti, gojitveno načrtovanje in uvod v posebno in polivalentno gojenje gozdov.


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba