description

V knjigi je najprej podana definicija gojenja gozdov. Razložena je struktura gozda, tloris in naris sestoja. Podrobno je razdelana gozdna ekologija (ekološki dejavniki, temperatura, svetloba, voda, kemijski dejavniki, veter, biotski dejavniki). Predstavljeni so najpomembnejši gozdni biomi. Posebej je prikazan pragozd in kraški gozd. Knjiga obravnava tudi vrste gospodarjenja z gozdom in gozdnogojitveno načrtovanje.


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba