description

Prispevki v zborniku 21. gozdarskih študijskih dni. Namen prispevkov v zborniku je izpostaviti probleme pri razvoju in gospodarjenju z gozdovi, pomen območnega načrtovanja za slovensko gozdarstvo, prikazati obravnavanje posameznih gozdarskih področij v gozdnogospodarskem načrtovanju, oceniti izbrane poti in možnosti za doseganje ciljev, opredeljenih v gozdnogospodarskih načrtih.


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba