description

Kaj je družbena kompleksnost? Avtorji odgovarjajo, da bomo v družbi lahko presegli sedanjo nemoč in občutek brezizhodnosti šele, ko bomo uspeli njene nove izzive opredeliti na nov način. Predlagajo drugačen pristop, ki ga imenujejo »sredinski«. Svoj predmet obdelajo v petih praktičnih primerih: vrednotenju trajnostnih vplivov regionalnega programa Pomurja, vpliva nacionalnega energetskega programa na prostorsko kohezijo Slovenije, ocenjevanje odličnosti organizacij v javni upravi po CAF, prioritetizacijo predlogov projektov socialne ekonomije in nazadnje o možnostih oblikovanja alternativne, protisistemske skupnosti.


purchase information

Literatura je naprodaj na Odd. za krajinsko arhitekturo: 

Spletni nakup: UL založba