description

Učbenik Anatomija lesa podrobno predstavlja anatomsko zgradbo lesa iglavcev in listavcev na mikroskopskem in makroskopskem nivoju, ki jo je treba poznati za razumevanje fiziološke funkcije lesa in predstavlja nujne osnove za identifikacijo lesa ter razumevanje njegove biologije in lastnosti lesa. Predstavljeno je, kako deluje kambij ter kako nastaja les. Podrobno je razložena tudi zgradba in funkcija drevesne skorje. Knjiga predstavlja poglavitne, predvsem biološke lastnosti lesa ter predstavitve najpomembnejših lesnih vrst.


purchase information

Literatura je naprodaj v Knjižnici Oddelka za lesarstvo:

Spletni nakup: UL založba