description

Učbenik obravnava nekatere probleme in mnenja različnih avtorjev o obdelavi hlodovine na žagarskih obratih. Podane so praktične rešitve nalog, ki naj bi študentom pomagale pri reševanju nalog iz prakse s področja merjenja lesa, določanja izkoristka, določanja kapacitet strojev in postrojenj, postavitve osnovnih tehnoloških sistemov in notranjega transporta v žagarstvu.


purchase information

Literatura je naprodaj v Knjižnici Oddelka za lesarstvo:

Spletni nakup: UL založba