description

Univerzitetni učbenik je v prvi vrsti namenjen študentom prvih letnikov študijskih programov na področju lesarstva. Osnovno znanje o najrazličnejšim materialih in ne samo o lesu je namreč nepogrešljivo za vse, ki proučujejo les in lesne proizvode, delajo z lesom in ustvarjajo proizvode, v katerih je les prevladujoča sestavina. V publikaciji so na zgoščen način podana osnovna znanja o polimerih, kovinah in zlitinah, keramiki, steklu, kamninah, kompozitih in nanomaterialih ter o njihovih lastnostih. Poudarek je na povezavah med zgradbo materialov in njihovimi lastnostmi, obravnavani materiali pa so izbrani bodisi na osnovi njihove vsesplošne uporabe v vsakdanjem življenju, bodisi z vidika njihove uporabe v pohištveni in lesno-predelovalni industriji. Zaradi zgoščene in pregledne obravnave materialov in njihovih lastnosti je učbenik zanimiv tudi za študente drugih tehnoloških študijskih programov, primeren pa je tudi za srednješolce, ki jih zanimata naravoslovje in tehnologija.


purchase information

Literatura je naprodaj v Knjižnici Oddelka za lesarstvo:

Spletni nakup: UL založba