description

Univerzitetni učbenik Etologija domačih živali je sestavljen iz splošnega in specialnega dela. V splošnem delu so najprej zajeti temeljni pojmi, potrebni za lažje razumevanje etološke problematike. Sledi razlaga fizioloških procesov, pomembnih za obnašanje živali. Sposobnost sprejemanja dražljajev pomembno vpliva na odziv živali na njihovo okolje. V krajši razlagi živčnega sistema spozna študent prenos informacij po živčnem sistemu, njihovo obdelavo v centralnem živčnem sistemu in odgovor živali na dražljaj iz okolja. Pomemben del fiziologije obnašanja predstavljajo hormoni in feromoni, na koncu pa so prikazani tudi vplivi okolja na endokrini sistem v telesu. V poglavju biologija obnašanja je prikazan mehanizem obnašanja od sprejema dražljaja iz okolja do reakcije živali. Pomembno vlogo na obnašanje imajo tudi procesi učenja, motivacija in ritmi obnašanja. V poglavju genetika obnašanja je na kratko prikazan vpliv obnašanja živali v procesih evolucije, domestikacije in ontogeneze. Za ugotavljanje dobrega počutja je potrebna sposobnost razlikovanja med normalnim in nenormalnim obnašanjem živali. V poglavju anomalije v obnašanju so zbrani primeri, ki so pomemben znak slabega počutja živali. Splošni del učbenika je sklenjen s poglavjem o dobrem počutju živali (Animal Welfare). Specialni del učbenika predstavlja katalog vrsti značilnega obnašanja po posameznih funkcionalnih krogih kot so žretje in pitje, blatenje in uriniranje, komfortno obnašanje, termoregulacijsko obnašanje, gibanje, raziskovalno obnašanje, počivanje, socialno obnašanje, razmnoževanje, igra in vaja, izražanje, obnašanje pri nesenju jajc in obnašanje pri lovu.


purchase information

Literatura je naprodaj v Knjižnici Oddelka za zooteniko:

Spletni nakup: UL založba