description

Učbenik Vrtnarstvo (splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo) podrobno opisuje gojenje in sajenje vrtnin ter dejavnike, ki so pri tem pomembni (npr. tla, namakanje itd.). Predstavi tudi varstvo vrtnin ter njihovo naravno pridelavo. Učbenik se dotakne tudi spravila in skladiščenja vrtnin ter poslovnega procesa na vrtnarskem obratu. V publikaciji so nadalje podrobno predstavljene tudi vrste različnih vrtnin (zelenjave, zelišč, gob), njihove pridelovalne razmere, gojenje, spravilo in skladiščenje.


purchase information

Literatura je naprodaj v Knjižnici Oddelka za agronomijo:

Spletni nakup: UL založba