description

Učbenik študente seznani s pomembnejšimi fizikalnokemijskimi analitskimi metodami v živilstvu - kromatografijo, spektrometrijo, potenciometrijo, refraktometrijo, denzimetrijo, radiokemijsko analizo …


purchase information

Literatura je naprodaj v Knjižnici Oddelka za živilstvo:

Spletni nakup: UL založba