description

Skripta Vaje iz splošne kemije - Zbirka nalog so predvsem pripomoček za lažje spoprijemanje s predmetom Kemija. Za vsako vajo ponujajo računske naloge z rešitvami in vprašanja z namigi, ki jih je treba upoštevati pri reševanju.


link to publication