description

Namen študijskega gradiva je bralca seznaniti z osnovnimi pravili poimenovanja anorganskih in organskih spojin, hkrati pa jih naučiti prepoznati položaj in vrsto funkcionalne skupine, ki sta ključna za fizikalne in kemijske lastnosti spojin.


purchase information

Literatura je naprodaj pri Katji Černe (Oddelek za živilstvo, Fotokopirnica, kopirnica.bf(at)gmail.com)