description

Delo je namenjeno začetnikom na področju uporabne statistike, ki imajo vsaj srednješolsko znanje matematike. Nastalo je na osnovi mojih predavanj na Biotehniški fakulteti na dodiplomskem študiju. Knjiga ima dve ravni, osnovno raven in nadgradnjo, ki je označena z zvezdicami. Delo ima sedem poglavij: Uvod, Opisna statistika, Osnove verjetnostnega računa, Osnove statističnega sklepanja, Primerjava dveh populacij, Regresija in korelacija ter Hi-kvadrat preizkusi.


link to publication