description

Učbenik je namenjen študentom kmetijstva ter vsem, ki jih zanima kmetijska tehnika. Učno gradivo je razdeljeno na več temeljnih poglavij, kot so: priprava in skladiščenje krme, žetev in sušenje zrnja. Vsak posamezen del gradiva želi seznaniti bralca z osnovnimi temeljnimi postopki kmetovanja na obravnavanem področju.


link to publication