description

Učbenik je namenjen predvsem študentom kmetijstva in vsem, ki jih zanima kmetijska tehnika. Gre za drugi del učnega gradiva-vaje, ki prinaša širšo razlago in slikovno podporo. Kmetijski stroj, imenovan traktor, je od svoje prvobitne zasnove pa do danes v stalnem tehničnem in uporabnostnem spreminjanju. Vedno se prilagaja novim potrebam zasnove glede na tehnologije dela v kmetijstvu, široke uporabnosti v komunali, gozdarstvu in transportu ter zahtevami o varovanju okolja. Vedno v povezavi ekonomske upravičenosti vgrajenega tehničnega znanja v konstrukcijo traktorja. Osnovni namen traktorja pa je še vedno ostal enak: pomoč kmetu pri delu.


link to publication