description

Načini prehranjevanja patogenov - učni pripomoček za študente biologije pri izbirnem predmetu Biotske interakcije rastlin (2. stopnja Molekulska in funkcionalna biologija). Vsebuje primerjave med biotrofi in nekrotrofi (kako kolonizirajo rastlino, se izmikajo obrambnim reakcijam oz. jih izrabljajo za lastno prehrano).


link to publication