description

Učbenik nas seznani s senzorično analizo živil - od šolanja preskuševalcev do izvedbe senzoričnega ocenjevanja in predstavitve različnih senzoričnih metod oziroma vrst preskusov. V zadnjem delu učbenika je tudi več praktičnih nalog.


purchase information

Literatura je naprodaj v Knjižnici Oddelka za živilstvo:

Spletni nakup: UL založba