description

V priročniku so zbrani termini s širšega področja gozdarstva. Namenjen je predvsem lastnikom gozdov, ki se vsakodnevno srečujejo s strokovnimi gozdarskimi termini pri opravljanju gozdarskih del. Razlage so enciklopedične, napisane na strokovno pravilen način in hkrati poenostavljeno.


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: