Centralna biotehniška knjižnica

Jamnikarjeva 101
T: 01 320 30 43
E: 

Delovni čas:

pon–čet: 7:00–17:00*
pet: 7:00–15:00
*Od 15.00 do 17.00 je v knjižnici dežurstvo, zato so nekatere storitve knjižnice okrnjene, npr. izposoja gradiva, ki je na lokaciji izven knjižnice, izdaja potrdil…
Poletni delovni čas:
pon–pet: 7:00–15:00

Knjižnica in INDOK Oddelka za agronomijo,

Oddelka za krajinsko arhitekturo in
Študija biotehnologije

Jamnikarjeva 101
T: 01 320 31 63 (izposoja)
T: 01 320 31 07 (splošne info.)
T: 01 320 31 60 (INDOK)
E: 

Delovni čas:

pon–čet: 7:00–17:00*
pet: 7:00–15:00
*Od 15.00 do 17.00 je v knjižnici dežurstvo, zato so nekatere storitve knjižnice okrnjene, npr. izposoja gradiva, ki je na lokaciji izven knjižnice, izdaja potrdil…
Poletni delovni čas:
pon–pet: 7:00–15:00

Biološka knjižnica

Večna pot 111
T: 01 320 33 06
E: 

Delovni čas:

pon–pet (izposoja): 8:30–10:00 in 13:00–14:30
pon-čet (čitalnica): 7:00–15:00
pet (čitalnica): 7:00–15:00

Gozdarska knjižnica

Večna pot 83 (enota BFGO)
Večna pot 2 (enota GIS)

T: 01 320 35 46 (enota BFGO)
T: 01 200 78 43 (enota GIS)
E: 

Delovni čas:

pon–pet (enota BFGO): 8:00–15:00
pon–pet (enota GIS): 12:00–15:00

Poletni delovni čas (jul-sep):
BFGO: pon–pet   8:00–12:00
GIS: pon–pet   12:00–15:00

Knjižnica in INDOK Oddelka za lesarstvo

Rožna dolina C. VIII/34

T: 01 320 36 07 (izposoja)
T: 01 320 36 06 (INDOK)
E: 

Delovni čas:

pon, čet, pet: 7:30–15:30
tor: 7:00–15:00
sre: 8:00–17:00

Knjižnica in INDOK Oddelka za zootehniko

Groblje 3, 1230 Domžale
T: 01 3203 842
E: 

Delovni čas:

pon–pet: 7:30–15.30

Knjižnica in INDOK Oddelka za živilstvo

in Študija mikrobiologije

Jamnikarjeva 101
T: 01 320 37 07 (izposoja)
T: 01 320 37 05 (INDOK)
E: 

Delovni čas:

pon–čet: 7:00–17:00*
pet: 7:00–15:00
*Od 15.00 do 17.00 je v knjižnici dežurstvo, zato so nekatere storitve knjižnice okrnjene, npr. izposoja gradiva, ki je na lokaciji izven knjižnice, izdaja potrdil…
Poletni delovni čas:
pon–pet: 7:00–15:00