Kontakti


Vodja službe službe za študijske zadeve in mednarodno sodelovanje, pomočnica tajnika BF:

dr. Karla Šturm: 01 320 30 21

 

Centralni referat za študije 1. in 2. stopnje

Vodja:

Božo Božovič: 01 320 30 40

Za študente študijskih programov: biologija, mikrobiologija, biotehnologija, gozdarstvo, lesarstvo. 

Uradne ure: od 10. do 12. ure,  v času od 1. 10. do 30. 6. tudi v sredo od 14. do 16. ure 

 

Tomaž Šimec: 01 320 30 42

Metka Žugel: 01 320 30 42

Za študente študijskih programov: kmetijstvo - agronomija, krajinska arhitektura, kmetijstvo – zootehnika, živilstvo in prehrana.

Uradne ure: od 10. do 12. ure,  v času od 1. 10. do 30. 6. tudi v sredo od 14. do 16. ure 

 

Teja Šušteršič: +386 1 320 30 45

international@bf.uni-lj.si

Za tuje študente in študente na izmenjavi

 

Referat za študije 3. stopnje

:  

mag. Vesna Ješe Janežič: 01 320 30 27

 

Oddelek za agronomijo:

Alenka Slekovec: 01 320 3250

 

Oddelek za biologijo:

Lara Kandus: 01 320 3303

 

Študij biotehnologije:

Nevenka Valič: 01 320 3248

 

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire:

Tatjana Stritar: 01 320 3512

 

Oddelek za krajinsko arhitekturo:

Tomaž Podboj: 01 320 3060

 

Oddelek za lesarstvo:

Urška Kovačič: 01 320 3602

 

Študij mikrobiologije:

Nives Turk: 01 320 3702

 

Oddelek za zootehniko:

Sabina Knehtl: 01 320 3816

,

 

Oddelek za živilstvo:

Nina Kastelic: 01 320 3702