Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Študentske strani


Pozdravljen/-a,

dobrodošli na spletnih straneh Študentskega sveta Biotehniške fakultete (ŠS BF) in Študentske organizacije Biotehniške fakultete (ŠO BF). Člani ŠSBF in ŠOBF skrbimo, da nam študentom Biotehniške fakultete ni nikoli dolgčas in smo tukaj za vas, saj se lahko kadarkoli obrnete na nas za pomoč.

Če nas še ne poznaš, je skrajni čas, da nas spoznaš. Poglej si naše spletne strani, preberi katero od naših publikacij, udeleži se ekskurzije, nauči se marsičesa ob pestri izbiri tečajev ipd. Nikar pa ne pozabi, da na BF NIKOLI NISI SAM/-A. Ob tebi smo vedno tvoj Študentski svet, Študentska organizacija in različna študentska društva na Biotehniški fakulteti.

Študentski svet BF

Študentski svet Biotehniške fakultete (ŠS BF) je organ Biotehniške fakultete, ki predstavlja ter zastopa pravice in dolžnosti študentov. Člani študentskega sveta so predstavniki študentov in so edini pravni ter uradni predstavniki študentov v strukturi fakultete. Študentski svet je tako z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UL določen za zastopnika mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov, pa izvaja tudi pester program interesnih dejavnosti za študente.

Torej, študentje preko študentskega sveta lahko sodelujemo v organih fakultete oziroma univerze, o posameznih zadevah podajamo svoja mnenja, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten.

Predsednik ŠS BF: Miha Kosec (biologija)

Podpredsedniki ŠS BF:

  • Hana Sobočan (mikrobiologija)
  • Pija Goljevšček (živilstvo)
  • Miha Glavina (mikrobiologija)
  • Aleks Bordon (agronomija)

Tajnik ŠS BF: Nina Barborič (agronomija)

Kontakt: 

Facebook: Študentski Svet BF

 

Študentska organizacija BF

ŠO BF ali Študentska organizacija Biotehniške fakultete je organizacija, ki je v svoji prvi vrsti namenjena organiziranju obštudijskih dejavnosti študentov BF. Hkrati se poteguje s pomočjo Študentskega sveta BF in ŠOU v Ljubljani, kateri dejansko ŠO BF pripada, tudi za pravice študentov na ravni fakultete, univerze in celo države. Člani ŠO BF ste prav vsi vpisani študenti fakultete, vodi pa jo upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov vseh oddelkov in medoddelčnih študijev, predsednika, podpredsednika in predstavnika študentskega sveta.

Predsednik ŠOBF: Kristjan Krmc

Kontakt: 

Facebook: ŠO BF

 

Študentska društva

Društvo študentov agronomije Slovenije - DŠAS

društvo študentov agronomije

 

Društvo študentov biologije - DŠB

društvo študentov biologije

 

Biotehnološko študentsko društvo - BŠD

društvo študentov biotehnologije

Biotehnološko študentsko društvo je sestavljeno iz študentov, ki jih zanima področje biotehnologije in z njo povezanih naravoslovnih znanosti. Organizira različne dogodke na področju raziskovanja, pogovore z znanstveniki, družabne dogodke in sodeluje pri aktualnem dogajanju na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Cilj delovanja društva je dopolniti znanje, ki se ga učimo v predavalnicah z izkušnjami iz raziskovalnega sveta ter z izkušnjami iz gospodarstva in na tak način oplemenititi, izobraževalni proces za člane društva.

Facebook

Instagram

Društvo študentov gozdarstva - DŠG

društvo študentov gozdarstva

 

Društvo študentov krajinske arhitekture - DŠKA

društvo študentov krajinske arhitekture

 

Društvo študentov lesarstva - DŠL

društvo študentov lesarstva

 

Društvo študentov mikrobiologije Slovenije - DŠMBS

društvo študentov mikrobiologije Slovenije2

 

Društvo študentov zootehnike - DŠZ

društvo študentov zootehnike

 

Društvo študentov živilstva in prehrane - DŠŽP

društvo študentov živilstva in prehrane