Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Poslanstvo, vizija, vrednote


Poslanstvo

Poslanstvo Biotehniške fakultete je ustvarjanje in ohranjanje vrhunskih znanj s področij bioloških, biotehniških ved in krajinske arhitekture ter njihovega posredovanja družbi v procesu izobraževanja in prenos znanj ter tehnologij v prakso. Zagotavljanje poznavanja bioloških zakonitosti, razumevanje razmerij med okoljem in družbo, varovanje okolja in krajine, varstvo naravne dediščine, sonaravna in trajnostna raba naravnih virov, pridelava in predelava kakovostne hrane ter razvoj sodobne biotehnologije so trajni cilji fakultete in njenih vrhunsko ter mednarodno primerljivih in usposobljenih diplomantov.

Vizija

Biotehniška fakulteta z zastavljenimi cilji prispeva h kakovosti in pripada skupini najuglednejših evropskih fakultet s področja ved o življenju, rabe in varstva naravnih virov in okolja. Fakulteta bo postala ena od regionalno pomembnejših ustanov, ki bo družbi posredovala znanja iz omenjenih področij ter se odzivala na aktualna domača in mednarodna družbena vprašanja.

Vrednote

Biotehniška fakulteta vzpostavlja akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadeva za uveljavitev doma in v svetu. Svoje raziskovanje, izobraževanje, strokovno in javno delovanje utemeljuje na vrednotah:

  • akademske odličnosti,
  • zagotavljanja visoke kakovosti,
  • akademske svobode raziskovalcev, pedagogov in študentov, posebej svobode ustvarjalnosti in medsebojnega sodelovanja,
  • inovativnosti,
  • mednarodne usmerjenosti in primerljivosti,
  • avtonomije v odnosu do družbe,
  • humanizma in človekovih pravic,
  • etičnega in odgovornega odnosa do narave in družbe.

Strategija

Poslanstvo, vizija in vrednote so zapisani v Strategiji Biotehniške fakultete 2022 – 2027 (povzetek je dostopen na povezavi  Strategija). 
Za doseganje zastavljenih ciljev Strategije Biotehniške fakultete 2022 - 2027 bo sprejet Akcijski načrt Biotehniške fakultete