O nas


Biotehniška fakulteta je raziskovalno izobraževalna skupnost visokošolskih učiteljev, študentov, raziskovalcev in sodelavcev, ki skrbijo za  visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo s področja ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija).

Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na Biotehniški fakulteti so naravni viri (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo, voda) in trajnostno gospodarjenje z njimi, kar uvršča fakulteto med tiste družbene institucije, ki jih mora imeti vsak narod.

Raziskovanje in izobraževanje na področju ved o življenju in naravi nalaga Biotehniški fakulteti tudi veliko odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene kadre in podlage ter krepi družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo. 

Biotehniška fakulteta je osrednja nacionalna izobraževalna raziskovalna institucija s področja ved o živi naravi in z njimi povezanimi tehnologijami.

Biotehniška fakulteta v številkah

Biotehniška fakulteta deluje na 13 lokacijah:

 • 5 lokacij v Ljubljani;
 • 2 lokaciji na Rodici v Domžalah;
 • na Krumperku pri Domžalah;
 • na Pšati, kjer je ribogojnica;
 • na Vrhniki, kje je študijski gozd;
 • v Logatcu, kjer je farma;
 • na Biljah pri Novi Gorici, kjer je sadovnjak;
 • na Kromberku, kjer je ampelografski vrt;
 • in v Maribor, kjer nasad lupinarji.

Biotehniška fakulteta upravlja 15 pedagoško-raziskovalnih stavb (149 laboratorijev) in ima v lasti ali upravljanju še 29 drugih gospodarskih objektov.

Na fakulteti pedagoško raziskovalno dejavnost opravlja več kot 600 zaposlenih, pri tem imajo v šolskem letu 2020/2021 za svoje delo na voljo:

 • 45.730 m2 uporabnih površin;
 • 17,5 ha zunanjih površin;
 • 153,7 ha kmetijskih površin;
 • 77,4 ha šolskega gozda;
 • 192 glav živine;
 • 5 lipicanskih konj;
 • 8608 kokoši, petelinov in mladih kokoši;
 • 257 ovc;
 • 86 koz;
 • 201 laboratorijskih miši;
 • 600 kg rib – samo ribe od BF in ne od zakupnika ribogojnice;
 • 5563 rastlin v oskrbi v rastlinjakih Botaničnega vrta;
 • 360 vrst in okrog 400 vrst v sredozemskih rastlinjakih;
 • v bazo BGCI v Londonu je vključenih 4735 vrst rastlin;
 • zanstveno raziskovalna zbirka obsega preko 20 000 enot;
 • semenska banka pa vključuje preko 16 000 vzorcev s preko 3500 vrstami rastlin;
 • 34.300 rastlin na prostem;
 • 65 ton hrušk;
 • 270 ton jabolk;
 • 1850 lupinarjev (oreh, leska, kostanj);
 • zbirke okrasnih rastline;
 • 161 ton je kapaciteta skladiščenja sadja na treh lokacijah, od tega 7 ton tudi v kontrolirani atmosferi.

Biotehniška fakulteta deluje na 13 lokacijah

Biotehniška fakulteta upravlja 15 pedagoško-raziskovalnih stavb (149 laboratorijev) in ima v lasti ali upravljanju še 29 drugih gospodarskih objektov.

V šolskem letu 2020/2021 je redno vpisanih študentov 3.005 študentov, do tega:

 • na 1. stopnji, na univerzitetne programe 1337
 • na 1. stopnji, na visokošolske strokovne študijske programe 461
 • na 2. stopnjo, na magistrske programe 983
 • na 3. stopnjo, na doktorske programe Bioznanosti 209, Biomedicina 15

V šolskem letu 2020/2021 je redno vpisanih študentov 3.005 študentov

Od leta 1953 do leta 2020 je na BF študij končalo:

 • 17.594 diplomantov
 • 579 diplomantov druge stopnje
 • 36 specializantov
 • 1169 magistrov znanosti
 • 1171 doktorjev znanosti