Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Športne aktivnosti


Urnik športne vzgoje 2023-24.xls

Šmarna gora 2023-24 razpis.doc

IZBIRNI PREDMET ZO ŠPORTNA VZGOJA BSC 2023-2024.docx

 

OBVESTILO ŠTUDENTOM PRVIH LETNIKOV O PROGRAMU ŠPORTNE VZGOJE

 

Športna vzgoja na Biotehniški fakulteti se bo v študijskem letu 2023/24 izvajala kot obvezna obštudijska dejavnost brez kreditnega vrednotenja.

Program obsega 60 ur vaj, pogoj za opravljeno obveznost pa je 75 % prisotnost. V tem študijskem letu bo potrebnih 20 obiskov na vadbi po dve pedagoški uri. Program se izvaja v 1. letniku in je pogoj za vpis v 3. letnik. Vpisovanje v programe bo potekalo preko ŠIS-a (anketa) od 2. oktobra do vključno 13. oktobra 2023. Število mest v posameznih programih je omejeno. Pričetek vadbe bo v ponedeljek, 9. 10. 2023 po urniku na vseh lokacijah, kjer se izvajajo programi.

Razpisane imamo naslednje športne programe: mali nogomet, košarka, odbojka, fitnes, jogalates, joga, plavanje in aktivnosti v naravi (pohodništvo, planinstvo, tek v naravi, alpsko smučanje, kajakaštvo, jahanje). Programi niso plačljivi, razen pri aktivnostih v naravi, če nastanejo organizacijski stroški (npr. dnevna smučarska vozovnica, najem opreme za kajak, doplačilo v programu jahanje). Posebnost naše fakultete je program jahanja, ki se izvaja v našem centru na Krumperku in je plačljiv.

O urniku programov in informacijah o načinu vpisa boste obveščeni najkasneje do 2. oktobra 2023, ko boste že imeli urnike svojega oddelka. Športno vzgojo na BF vodita športna pedagoga pred. Milan Pavič in Kavčič Žan, mag. prof. šp. vzg.

Urnik športne vzgoje bo objavljen na spletni strani Študij / Športne aktivnosti (uni-lj.si)

Za dodatne informacije sva vam na voljo tudi po elektronski pošti:

milan.pavic@bf.uni-lj.si, zan.kavcic@bf.uni-lj.si

 

OBVESTILO ŠTUDENTOM 2. IN 3. LETNIKOV BIOTEHNIŠKE FAKULTETE O IZBIRNEM PREDMETU ŠPORTNA VZGOJA

Šport na BF ima dolgoletno tradicijo, tako v pedagoškem kot v tekmovalnem pogledu. Sprememba študijskih programov z uvedbo Bolonjskega študija se je odrazila tudi na področju športa. V izogib zmedi in podvajanju pri prijavah na programe, vam pošiljamo sledeče obvestilo. Kasneje vas pozovemo, da se prijavite na željen program oz. šport.

Obstajata dve vrsti programov:

 1. ŠPORTNA VZGOJA KOT OBVEZNA OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST, OZNAČENA KOT »BF ŠPORTNA VZGOJA BSc«:

obvezna za 1. letnike in je pogoj za vpis v 3. letnik. Študenti 1. letnikov se vpišejo v programe preko ankete na ŠIS-u »Športna vzgoja 2023/24«. Ta športno vzgojo vas je večina že opravila.

 

 1. IZBIRNI PREDMET:

izbirajo ga študenti višjih letnikov, vendar le enkrat v času študija.

 

 • ZO Športna vzgoja BSc:

predmet na Biotehniški fakulteti, katerega nosilec je pred. Milan Pavič. Odprli smo ga na Oddelku za živinorejo in je ovrednoten s  3 KT. Izberejo ga lahko vsi študenti na BF, ki imajo izbirne predmete. Izvajal se bo preko celega študijskega leta in obsega 60 ur vaj in samostojnega dela. Pogoj za opravljanje izpita je 75%-na prisotnost na vajah.

Razpisane bodo sledeče športne panoge:

 • jahanje, Krumperk, št. vpisnih mest: 20, urnik: po dogovoru (delno plačljiv program)
 • plavanje, bazen Tivoli, št. vpisnih mest: 15, urnik: ponedeljek ob 20:00;
 • fitnes, športna dvorana Rožna dolina, št. vpisnih mest: 20, urnik: sreda ob 15:00;
 • odbojka, športna dvorana Rožna dolina, št. vpisnih mest: 20, urnik: četrtek ob 16.30 in športna dvorna SUAŠ, ponedeljek ob 18.30.
 • futsal, SUAŠ, št. vpisnih mest: 20, urnik: torek ob 19:00
 • pohodništvo, št. vpisnih mest: 20, 6 pohodov ob sobotah v sredogorje

Poleg obiskov na izbrani športni panogi, bo potrebno opraviti preizkus aerobnih sposobnosti (»Cooperjev test«) in test telesnih sposobnosti (slofit študent). Na koncu študijskega leta študent opravlja izpit, ki je sestavljen iz preverjanja pridobljenih spretnosti in teoretičnega dela. Prijava na izbirni predmet je ob vpisu v letnik na ŠIS-u (»Izbirni predmet ZO Športna vzgoja BSc«); za prijavo na izbrano športno panogo vas kasneje pozove profesor športne vzgoje.

IZBIRNI PREDMET:  ZO ŠPORTNA VZGOJA BSc

PROGRAMI: PLAVANJE, FITNES, ODBOJKA, JAHANJE, FUTSAL, POHODNIŠTVO

NOSILEC :Pred. Milan Pavič

Program je ovrednoten s 3 KT. Izvajal se bo preko celega študijskega leta in obsega 60 ur vaj in samostojnega dela. Poleg obiskov na izbrani športni panogi, bo potrebno opraviti preizkus aerobnih sposobnosti (»Cooperjev test«). Vsi programi potekajo  celo študijsko leto.

Pogoj za opravljanje izpita je 75%-na prisotnost na vajah (20 obiskov). Na koncu študijskega leta študent opravlja izpit, ki je sestavljen iz:

 • preverjanja pridobljenih spretnosti in
 • teoretičnega dela. 

 

PLAVANJE: Ponedeljek, 20:00 – 21:00, bazen Tivoli. Izvajalec: Žan Kavčič, mag. prof. šv. vzg. Nosilec pred. Milan Pavič. Pričetek v ponedeljek, 9.10.2023.

 

FITNES: Sreda, 15:00 – 16:30, športna dvorana Rožna dolina. Izvajalec: Žan Kavčič, mag. prof. šv. vzg. Nosilec pred. Milan Pavič. Pričetek vadbe v sredo, 11.10.2023.

 

ODBOJKA: Ponedeljek ob 18.30-20.00, začetek. 9.10.2023, dvorna SUAŠ, Zdravstvena pot 10, Ljubljana in četrtek ob 16.30-18.00, športna dvorana Rožna dolina. Pred. Milan Pavič. Pričetek vadbe v četrtek, 12.10.2023.

 

FUTSAL: Torek, 19:00 – 20:30, dvorana SUAŠ, Zdravstvena pot 10, Ljubljana. Pred. Milan Pavič. Pričetek vadbe v torek, 10.10.2023.

 

JAHANJE: celo leto po dogovoru s trenerjem. Program jahanje je delno plačljiv. Uvodno predavanje v oktobru (javimo prijavljenim).

 

POHODNIŠTVO:  6 pohodov ob sobotah v sredogorje. Žan Kavčič, mag. prof. šv. vzg. Nosilec pred. Milan Pavič

Termini pohodov v sredogorje:

-          Ratitovec: oktober

-          Otliško okno in Sinji vrh

-          Nanos: november

-          Slavnik: november     

-          Snežnik, april

-          Krim: april

-          Slivnica: maj

-          Kamniško sedlo: junij 

Razpisi za pohode bodo objavljeni en teden pred izletom ne e-maile.

Termini Cooperjev test (stadion Slovana, Kodeljevo):

-april, maj, junij

Ura teka in datumi bodo objavljena en teden pred izvedbo, predvidoma ob 17:00 in 18:00

 

Pred. Milan Pavič

Žan Kavčič, mag. prof. šv. vzg.

 

Šport in športna vzgoja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani imata že dolgo tradicijo. Začetki sežejo v študijsko leto 1969/70, ko smo uvedli športno vzgojo v prve letnike. Že sam izbor in narava študija na fakulteti daje slutiti, da morajo biti študenti tudi telesno pripravljeni, ker večina študijskih programov na oddelkih dejansko zahteva od študentov veliko umskih in telesnih naporov. Šport v različnih vsebinskih in organizacijskih oblikah pomeni nadaljevanje in nadgradnjo športa in športne vzgoje na srednjih šolah. Študentom želimo omogočiti kakovostno preživljanje študentskih dni. Ob večkrat stresnem in napornem študiju naj bi hkrati kar najbolj ohranjali njihovo celovito bio-psihosocialno in duševno ravnovesje.

Kontakti

Vodja katedre: Žan Kavčič, mag.prof.šv.vzg., učitelj veščin, e-pošta: 

Pred. Milan Pavič, prof. šv. vzg. e-pošta. milan.pavic@bf.uni-lj.si 

Ime in priimek Govorilne ure Telefonska številka
prof. tel. vzg., predavatelj

torek 12:00 - 13:00

četrtek 12:00 - 13:00

01 320 30 25
mag. prof. šp. vzg., učitelj veščin

ponedeljek 13:30 - 14:30

sreda 13:30 - 14:30

01 320 30 25

Aktivnosti

 

Starejše objave: