Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Informacije za vpisBodoči študenti - informacije in vpis

Študiji 1. stopnje

Kaj? Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je objavljen TUKAJ

Kdaj? Prvi prijavni rok bo potekal od 20. februarja do 20. marca 2024. Rok za 2. prijavo bo odprt v času od 21. do 27. avgusta 2024.

Celoten rokovnik vpisa najdete TUKAJ.

Za kandidate, ki se želijo vpisati vzporedno ali prepisati po Merilih za prehode v višji letnik, je rok za prijavo od 1. do 16. septembra 2024.

Kako? Kandidati se prijavijo za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v skladu z roki in na način, določenim v Razpisu za vpis na spletnem portalu eVŠ.  Povezavo za prijavo za vpis najdete TUKAJ.

Prijavno-sprejemni postopek centralizirano za prvi in drugi prijavni rok vodi in izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. Več informacij.

Več informacij za:

 

nazaj na vrh

Študiji 2. stopnje

Razpis za vpis v magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani bo objavljen predvidoma 1. aprila 2024.  Več informacij.

Študenti se prijavijo za vpis na magistrski študij v skladu z roki najkasneje do 1. septembra 2024, vse obveznosti predhodnega študijskega ali premostitvenega programa pa morajo zaključiti najkasneje do 20. septembra 2024

Do 1. septembra se na Razpis prijavijo tudi študenti za vzporedni vpis in za vpis po Merilih za prehode v višji letnik. 

Ostale informacije:

Vlogo za določitev pogojev za opravljanje predmetov premostitvenega programa je potrebno nasloviti pristojni Komisiji za študij 1. in 2. stopnje oddelka ali študija, kjer se program izvaja, in sicer najkasneje do 30. avgusta tekočega leta za opravljanje obveznosti premostitvenega programa v prihodnjem študijskem letu.

nazaj na vrh

Študiji 3. stopnje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2024/2025 je objavljen na spletni strani univerze ter na spletnem portalu eVŠ. Študenti se prijavijo za vpis v doktorske študijske programe v skladu z roki in na način, predviden v razpisu za vpis.

nazaj na vrh


Informacije za že vpisane študente

Vpis v višji letnik

Za vpis v višji letnik mora študent izpolnjevati s študijskim programom predpisane pogoje za napredovanje. Ob izpolnjevanju pogojev se študentu 10. avgusta tekočega leta avtomatsko odpre vpisni list za vpis v višji letnik.

nazaj na vrh

Ponovni vpis v isti letnik

Za ponovni vpis v isti letnik mora študent  izpolnjevati s študijskim programom predpisane pogoje za ponavljanje letnika. Študent, ki želi ponavljati letnik in ima za to izpolnjene pogoje, sporoči oddelčnemu referatu, da mu odpre vpisni list za ponavljanje.

nazaj na vrh

Dodatno leto

V dodatno leto se študent vpiše po končanem zadnjem letniku študija 1. ali 2. stopnje, če ni ponavljal letnika ali spremenil smeri študija, in študija ne namerava zaključiti do 30. 9. tekočega leta.

Če želi študent v naslednjem študijskem letu vpisati dodatno leto in ima za to pogoje, to sporoči referatu oddelka oz. študija.

Menjava študijskega programa - Izpis 

V skladu s spremembo 70. člena Zakona o visokem šolstvu status študentu ob menjavi študijskega programa in izpisu iz trenutnega programa velja še do 30. 9. tekočega leta.

nazaj na vrh

 

Izjemni vpis v višji letnik in podaljšanje statusa

Rokovnik obravnave in navodila za študijsko leto 2024/25

 

Po določbi 125. člena Statuta Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:

  • daljša bolezen,
  • izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo,
  • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
  • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
  • aktivno sodelovanje v organih univerze.

Študent mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja pristojna komisija za študijske zadeve.

Po določbah 126. čl. Statuta Univerze v Ljubljani se lahko status študenta, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik podaljša za eno študijsko leto iz upravičenih razlogov, kot npr.

  • daljša bolezen,
  • starševstvo, izjemne družinske in socialne okoliščine,
  • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
  • tujim študenti prvega letnika, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika se lahko upošteva učenje slovenščine.

Študentke matere, ki v času študija rodijo in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

Študenti morajo pisna dokazila, ki sodijo k izjemnemu vpisu (starševstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah in aktivno sodelovanje v organih univerze) dostaviti referentom za študijske in študentske zadeve na oddelkih najkasneje v 14 dneh po tem, ko so prenehale okoliščine, ki so študente ovirale pri študiju. V primeru, da neugodne okoliščine še niso prenehale, pa oddajo dokazila najkasneje z vlogo za izjemni vpis.

nazaj na vrh