Informacije za vpisBodoči študenti - informacije in vpis

Študiji 1. stopnje

Kaj? Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je objavljen TUKAJ

Kdaj? Prvi prijavni rok poteka od 16. februarja do 19. marca 2021. Celoten rokovnik vpisa najdete TUKAJ.

Kako? Kandidati se prijavijo za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v skladu z roki in na način, določenim v Razpisu za vpis na spletnem portalu eVŠ.  Povezavo za prijavo za vpis najdete TUKAJ.

Prijavno-sprejemni postopek centralizirano za prvi in drugi prijavni rok vodi in izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. Več informacij.

Več informacij za:

 

nazaj na vrh

Študiji 2. stopnje

Razpis za vpis v magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen predvidoma v začetku februarja za prihodnje študijsko leto. Študenti se prijavijo za vpis na magistrski študij v skladu z roki in na način, predviden v Razpisu za vpis. Več informacij

Ostale informacije:

Vlogo za določitev pogojev za opravljanje predmetov premostitvenega programa je potrebno nasloviti pristojni Komisiji za študij 1. in 2. stopnje oddelka ali študija, kjer se program izvaja in sicer najkasneje do 30. avgusta tekočega leta za opravljanje obveznosti premostitvenega programa v prihodnjem študijskem letu.

nazaj na vrh

Študiji 3. stopnje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2020/2021 je objavljen na spletni strani univerze ter na spletnem portalu eVŠ. Študenti se prijavijo za vpis v doktorske študijske programe v skladu z roki in na način, predviden v razpisu za vpis.

nazaj na vrh


Informacije za že vpisane študente

Vpis v višji letnik

Za vpis v višji letnik mora študent izpolnjevati s študijskim programom predpisane pogoje za napredovanje. Ob izpolnjevanju pogojev se študentu 20. avgusta tekočega leta avtomatsko odpre vpisni list za vpis v višji letnik.

nazaj na vrh

Ponovni vpis v isti letnik

Za ponovni vpis v isti letnik mora študent  izpolnjevati s študijskim programom predpisane pogoje za ponavljanje. Študent, ki želi ponavljati letnik in ima za to izpolnjene pogoje, sporoči oddelčnemu referatu, da mu odpre vpisni list za ponavljanje.

nazaj na vrh

Dodatno leto

V dodatno leto se študent vpiše po končanem zadnjem letniku študija 1. ali 2. stopnje, če ni ponavljal letnika ali spremenil smeri študija in študija ne namerava zaključiti do 30.9. tekočega leta.

Če želi študent v naslednjem študijskem letu vpisati dodatno leto in ima za to pogoje, to sporoči referatu oddelka oz. študija.

nazaj na vrh

Izjemen vpis v višji letnik

Po določbi 125. člena Statuta Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:

  • daljša bolezen,
  • izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo,
  • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
  • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
  • aktivno sodelovanje v organih univerze.

Študent mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja pristojna komisija za študijske zadeve.

Po določbah 126. čl. Statuta Univerze v Ljubljani se lahko status študenta, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik podaljša za eno študijsko leto iz upravičenih razlogov, kot npr.

  • daljša bolezen,
  • starševstvo, izjemne družinske in socialne okoliščine,
  • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
  • tujim študenti prvega letnika, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika se lahko upošteva učenje slovenščine.

Študentke matere, ki v času študija rodijo in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

nazaj na vrh