Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Koledar dogodkov


 

12_Bf_75let_znak_CMYK_SLO_barvni2RGB

 

 

Februar

Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Festival zvončkov 2022: od petka, 25. februarja 2022, do nedelje, 27. februarja 2022 

V Botanične vrtu Univerze v Ljubljani bo potekal že sedmi Festival zvončkov. V okviru festivala bodo potekale delavnice, predavanja, vodenja po vrtu za otroke in odrasle, lov za zvončki in seveda ogled zbirke zvončkov. 

 

 

Marec 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

BFestival 2022: Predstavitev znanstvenih dosežkov strok v letu 2021: četrtek, 17. marec 2022

Namen predstavitve znanstvenih dosežkov na BFestivalu je spoznavanje dela raziskovalnih skupin na fakulteti, ki bo vodilo v prepletanje raziskav oziroma do novih idej, boljšega izkoristka raziskovalne opreme in odpiranja novih multidisciplinarnih področij. Nove projektne skupine bodo lahko posegale po najvišjih objavah in prijavljale najodličnejše projekte, ki bodo fakulteto popeljali med pet najbolj prepoznavnih fakultet na področju uporabnih ved o življenju v Evropi. Predstavitve bodo predvidoma potekale on-line.

 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Podelitev Jesenkovih nagrad v letu 2022: petek., 18. marec 2022

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani vsako leto podeli najvišja priznanja s področja ved o življenju v Sloveniji in sicer Jesenkovo nagrado za življenjsko delo, Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomantko / diplomata doktorskega študija in Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomantko / diplomanta podiplomskega študijskega programa druge stopnje. Podelitev navadno poteka v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, v letu 2022 pa bo lokacija prilagojena ukrepov za omejitev covid-19.

 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Podelitev Priznanj Biotehniške fakultete 2022: petek., 18. marec 2022

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani podeljuje priznanja zaposlenim na fakulteti, torej pedagoškim in nepedagoškim delavcem ter raziskovalcem; posameznikom izven fakultete; skupinam, ki jih sestavljajo zaposleni in posamezniki izven fakultete ter organizacijam, ki jih sestavljajo diplomanti dodiplomskega študija in diplomanti podiplomskega magistrskega študija. Priznanja se podeljujejo za zgledno pedagoško delo, pomembna objavljena znanstvena in strokovna dela, tehnične rešitve, iznajdbe, odkritja in patente, selekcijo in vzgojo novih sort, rastlin in živali, druge vidne dosežke na področju strokovnega dela in v proizvodnji, drugo delo pomembno za razvoj fakultete, krepitev ugleda fakultete in pomembno izboljšanje materialnih možnosti fakultete.

 


April

Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Dan odprtih vrat 2022: sobota, 9. april 2022

V letu 2022 bodo v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani Predstavniki vrta bodo skupaj s študenti Biološkega izobraževanja, ki poteka na Oddelku za biologijo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,  organizirali dan odprtih vrat. Obiskovalci bodo lahko na stojnice izvedeli več o rastlinah v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, na vodenih ogledih pa še o tropskem rastlinjaku in semenski banki.

 

 

Maj

Študentski svet Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

BF se igra 2022: torek, 10. maj 2022

BF se igra 2022 je namenjen druženju študentov, profesorjev in zaposlenih na Biotehniški fakulteti in tradicionalno poteka na travniku med Oddelkom za agronomijo in Oddelkom za živilstvo. Družbeno športno-zabavno prireditev organizirata Študentski svet Biotehniške fakultete in Študentska organizacija Biotehniške fakultete.

 

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Svečana podelitev Pahernikovih štipendij: torek, 17. maj 2022

Pahernikova ustanova, ki jo je ustanovi Vida Ribnikar roj. Pahernik, je v dvanajstih letih svojega obstoja podelila 80 štipendij. Štipendije Pahernikove ustanove so namenjene študentkam in študentom na drugi in tretji stopnji študija gozdarstva na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, zlasti tistim, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri opravljanju svojih obveznosti. Ustanova poleg študija sonaravnega upravljanja z gozdom podpira tudi raziskovalke in raziskovalce in sicer je sofinancirala 155 projektov za spodbujanje sonaravnega gozdarstva. Močno je vpeta tudi v lokalno skupnost, podprla je dve stalni razstavi v Koroškem pokrajinskem muzeju, v načrtu pa je tudi Center za sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi. V lanskem letu je Pahernikove gozdove obiskala visoka delegacija direktoratov za okolje in kmetijstvo Evropske komisije.

 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Podelitev Pohval Biotehniške fakultete 2022: maj 2022

Pohvale fakultete prejmejo najboljši pedagoški delavci na posameznem oddelku ali študiju fakultete v preteklem študijskem letu, najboljši študenti 1. in 2. letnika posameznega študijskega programa 1. stopnje ter 1. letnika posameznega študijskega programa 2. stopnje v preteklem študijskem letu in študenti oziroma skupine študentov, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete. Podelitev pohval navadno poteka v Dvorani Janeza Hribarja v letu 2022 pa bo lokacija prilagojena ukrepov za omejitev covid-19.

 

Oddelek za lesarstvo in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Znanstveni posvet Gozd in les 2022: zadnji teden maja

Znanstveni posvet Gozd in les 2022 je namenjen predstavitvi aktualnih znanstvenih dosežkov, prenosu teh znanj v prakso ter popularizaciji področij gozda in lesa. Kot predavatelji na tem dogodku sodelujejo predvsem doktorski in podoktorski študentje. V organizacijo Znanstvenega posveta Gozd in les 2022 sta z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani vključena Oddelek za lesarstvo in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 
Gozdarski inštitut Slovenije

 

 

Junij

Oddelek za lesarstvo 

Mednarodna konferenca z naslovom IRG 53 - International research group for wood protection, Bled: od nedelje, 29. maja 2022, do četrtka, 2. junija 2022

Mednarodna združenje raziskovalcev s področja zaščite lesa (IRG) združuje 330 raziskovalcev iz več kot 50 držav. Združenje se je začelo kot evropska pobuda, ki je z vključevanjem raziskovalcev z azijskih držav in raziskovalcev v drugih kontinentov preraslo pomembno mednarodno organizacijo, ki ščiti les in oblikuje stališča o spremenjeni rabi lesa kot pomembnega trajnostnega, naravnega materiala. Konferenca mednarodnega združenja bo potekala na Bledu, vlogo lokalnega organizatorja pa je prevzel Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.  

 

Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

31. Bitenčevi živilski dnevi z naslovom Živila, hranila in prehrana prihodnosti: junij 2022

Bitenčevi živilski dnevi so podiplomsko izobraževanje in so namenjeni vsem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, trženjem, kakovostjo in varnostjo hrane ter prehrano. Vabljeni strokovnjaki bomo predstavili področja sodobnih tehnologij pridelave, predelave, konzerviranja, embaliranja in skladiščenja hrane. V letu 2022 bodo predstavili hranila, ki lahko pomembno vplivajo na zdravje in so pogosto prezrta ali se njihov pomen šele spoznava. Sekcija prehrana prihodnosti pa se bo osredotočila na tradicionalne in aktualne načine prehranjevanja, vpliv prehrane na zdravje možganov ter duševno zdravje. 31. Bitenčevi živilski dnevi z naslovom Živila, hranila in prehrana prihodnosti bodo potekali v organizaciji Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

III. doktorski dan Bi(o)znanosti? 2022: v prvi polovici junija v Dvorani Janeza Hribarja

Doktorski dan je namenjen poljudnim predstavitvam raziskav in dela študentk in študentov doktorskega študija Bioznanosti ter njihovemu medsebojnemu mreženju. Študentke in študenti programa Bioznanosti se predstavijo z izvirnimi znanstvenimi prispevki, z različnih znanstvenih področij programa Bioznanosti, vsako leto pa se izda tudi konferenčni zbornik prispevkov. Dogodek organizirajo študenti doktorskega programa Bioznanosti, v sodelovanju s člani programskega sveta Bioznanosti. 

Doktorski študijski program Bioznanost, ki ga koordinira Biotehniška fakulteta, se izvaja skupaj z naslednjimi članicami Univerze v Ljubljani: Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter Zdravstveno fakulteta.

 


September

Oddelek za mikrobiologijo Biotehniške fakultete

Slavnostna akademija ob ustanovitvi oddelka za mikrobiologijo: četrtek, 15. september 2022 

Na slavnostni akademiji oddelka za mikrobiologijo bo potekala predstavitev novega oddelka na Biotehniški fakulteti, Oddelka za mikrobiologijo. Oddelke je bil ustanovljen skladno s strategijo Biotehniške fakultete, ki predvideva prenovo študijskih programov, da bodo le-ti ostali atraktivni za domače in tuje študente ter bodo študentom zagotavljali odlična znanja in veščine za uspešno gradnjo želenih kariernih poti. Združenje Katedre za mikrobno ekologijo in fiziologijo ter Katedre za mikrobno diverziteto, mikrobiomiko in biotehnologijo bo imelo multiplikacijske učinke na področju pedagoškega, raziskovalnega, finančnega in organizacijskega dela. Slavnostna akademija bo potekala v Dvorani prof. dr. Janeza Hribarja, zakuska po akademiji pa v avli pred dvorano ali pred fakulteto na Jamnikarjevi 101.


Študentje 2. letnika magistrskega študijskega programa Prehrana in Slovensko prehransko društvo

5. Simčičev simpozij: Prehransko programiranje: četrtek, 22. septembra 2022, ob 16.00

Simčičev simpozij organizirajo aktivni študenti Biotehniške fakultete zaključnega letnika magistrskega študijskega programa Prehrana, v spomin na pokojnega profesorja prehrane ddr. Marjana Simčič. Prvo leto je bil simpozij namenjen predvsem obuditvi lepih spominov ter zdravi prehrani. Na 2. Simčičevem simpoziju so se osredotočali na različne mite o prehrani ter jih poskušali potrditi ali zavrniti. Na 3. Simčičevem simpoziju so podrobno predstavili celiakijo ter brezglutensko prehrano. Na Simčičevem simpoziju v letu 2021 pa je bila osrednja tema simpozija vitamin D in njegov vpliv na naše zdravje. V letu 2022 bo potekal 5. Simčičev simpozij, predstavitve in razprava pa bodo organizirane s pomočjo aplikacije CiscoWebex.

 

Študentski svet Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Poletna šola Biotehniške fakultete: od ponedeljka, 26. septembra 2022, do četrtka, 29. septembra 2022

Namen Poletne šole Biotehniške fakultete je širša predstavitev izbranega področja ter tkanje vezi med stroko in študenti. Poletna šola je bila prvič organizirana leta 2013, ko je Društvo študentov mikrobiologije organiziralo poletno šolo za manjše število udeležencev na temo mikroskopiranja. V letu 2014 so bili glavna tematika antibiotiki, šolo pa je obiskalo več kot 100 udeležencev. V letu 2015 je bila osrednja tema gensko spremenjeni organizmi, ki so privabili 200 udeležencev. Leta 2016 so bila osrednja tema poletne šole cepiva, več kot 300 udeležencev pa je zapolnilo največjo predavalnico na Biotehniški fakulteti. Leta 2017 je bila ob 70. letnici Biotehniške fakultete poletna šola posvečena celotni fakulteti, s pridruženo, novo ekipo so bile kot osrednja tema izbrane bolezni raka. V letu 2018 je bila osrednja tema poletne šole odtenki prehrane. Po dvoletnem predahu je študentski svet ponovno organiziral poletno šolo v letu 2021, osrednja tema pa so mikroorganizmi oziroma vsestranska uporabnost mikroorganizmov.


Oddelek krajinske arhitekture - 50 let študija krajinske arhitekture in 75 let Biotehniške fakultete

Mednarodno konferenco Evropskega sveta šol krajinske arhitekture ECLAS z naslovom Scales of Change (Merilo sprememb): od nedelje, 11. septembra 2022, do srede, 14. septembra 2022

Na Oddelku za krajinsko arhitekturo BF UL bomo v sklopu obeležitve 50-letnice študija KA in 75-letnice Biotehniške fakultete organizirali mednarodno konferenco Evropskega sveta šol krajinske arhitekture ECLAS z naslovom Scales of Change (Merilo sprememb). Navdih za to temo je tudi 50-letnica organizacije mednarodno odmevne konference  o krajinskem planiranju, ki sta jo profesorja Dušan Ogrin in Janez Marušič organizirala v Ljubljani (zbornik lahko najdete tu). V pol stoletja se je krajinska arhitektura razvila v samostojno in družbeno relevantno stroko ter razvila teorije in orodja za obravnavo prostorskih nalog v različnih merilih in učinkovito reševanje širokega nabora družbenih zadev. Konferenca bo potekala v prostorih Biotehniške fakultete in na spletu.

 

 

Oktober

Biotehniška fakulteta in Študentski svet Biotehniške fakultete

Sprejem brucev v šolskem letu 2022/2023:  ponedeljek, 3. oktober 2022

Študentski svet Biotehniške fakultete in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ob začetku študijskega leta že tradicionalno organizirata sprejem brucev na dekanatu fakultete. Na tradicionalnem sprejemu, ki poteka prvi dan študijskega leta, študente novince na oddelkih in študijih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pred stavbo sprejmejo in pogostijo predstavniki Študentskega sveta in Študentske organizacije, nato pa jih v prostorih fakultete pozdravijo še predstavniki vodstva fakultete, prodekani za področja, vodji kolegijev, mentorji letnikov, študenti tutorji in predstavniki posameznih društev študentov. Študente bodo seznanili s predvidenim potekom študijskega procesa in izvedbo obštudijskih dejavnosti. 

 

Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta

Prireditev z naslovom Festival lesa: oktober 2022

Festival lesa je namenjen povezovanju akterjev s področja lesam za oblikovanje novih znanj in veščin, za oblikovanje nove rabe lesa, nove oblike, nove poslovne modele ter za preoblikovanje odnosa do gozda in lesa kot nekaj, na kar smo lahko ponosni. Novo zavesti o gozdu in lesu pa združiti še z znanjem in spretnostmi, da znamo les obdelati in ne nazadnje s čim višjo dodano vrednostjo uspešno prodati.
Prireditev je stičišče, ki podpira razvoj področja povezanega z gozdom in lesom ter omogoča interdisciplinarno povezovanje ljudi. Prireditev pa je tudi priložnost za povezovanje podjetnikov in znanstvenikov v Sloveniji in tujini.
Festival je prostor za razmislek o priložnostih, ki jih ponuja slovenska gozdnata pokrajina; o vrednosti, ki jo ponuja les kot naravna dobrina; o kvalitetnem naravnem okolju v katerem živimo in drugo. 

 

Cankarjev dom, Ljubljana

Slavnostna akademija: oktober 2022

Na Slavnostni akademiji ob 75-letnici Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani bodo predstavljeni dosežki fakultete, zaslužni raziskovalci in profesorji ter podeljene zahvale najzaslužnejšim partnerjem fakultete. Pri pripravi scenarija in kulturnega programa fakulteta sodeluje z drugimi članicami Univerze v Ljubljani, z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo ter z Akademijo za glasbo.