Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Razvojni sklad BF


Sredstva Razvojnega sklada BF so namenjena podpori razvojni, raziskovalni in umetniški dejavnosti mlajših raziskovalcev in raziskovalk do šest let po zaključenem doktoratu, doktorskih študentov in študentk ter študentov in študentk drugostopenjskega študija na BF.

Sredstva se lahko namenijo za:

- udeležbo na mednarodnih znanstvenih in stanovskih srečanjih (konferencah, delavnicah) z lastnimi prispevki;

- individualne ali skupinske raziskovalne, razvojne in umetniške aktivnosti z visokim potencialom za mednarodno odmevnost ali pomemben karierni napredek;

- kritje stroškov objav z odprtim dostopom;

- druge raziskovalne in razvojne aktivnosti po sklepu Senata BF.

Iz sklada se ne financirajo dejavnosti, ki so v celoti financirane iz drugih virov, ali za katere so na voljo namenski viri.

 

Več: Pravilnik o Razvojnem skladu BF

Vloga

 

Odbor Razvojnega sklada:

- prof. dr. Andrej Bončina

- prof. dr. Helena Abramovič

- prof. dr. Peter Trontelj

- doc. dr. Anna Dragoš

 

E-naslov: razvojni.sklad@bf.uni-lj.si