Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Razvojni sklad BF


Sredstva Razvojnega sklada BF so namenjena podpori razvojni, raziskovalni in umetniški dejavnosti mlajših raziskovalcev in raziskovalk na začetku karierne poti (do šest let po zaključenem doktoratu), doktorskih študentov ter študentov drugostopenjskega študija na BF, drugih zaposlenih na BF, ki izvajajo raziskovalno, razvojno ali umetniško dejavnost po sklepu Senata BF.

Sredstva se lahko namenijo za:

- udeležbo na mednarodnih znanstvenih in stanovskih srečanjih (konferencah, delavnicah) z lastnimi prispevki;

- individualne ali skupinske raziskovalne, razvojne in umetniške aktivnosti z visokim potencialom za mednarodno odmevnost ali pomemben karierni napredek;

- kritje stroškov objav z odprtim dostopom;

- druge raziskovalne in razvojne aktivnosti po sklepu Senata BF.

Iz sklada se ne financirajo dejavnosti, ki so v celoti financirane iz drugih virov (npr. tekoči raziskovalni projekti), ali dejavnosti, za katere so na voljo namenski viri (npr. mladi raziskovalci).
 

 

Odbor Razvojnega sklada:

- prof. dr. Andrej Bončina

- prof. dr. Helena Abramovič

- prof. dr. Peter Trontelj

- doc. dr. Anna Dragoš

 

E-naslov: razvojni.sklad@bf.uni-lj.si