Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

BFestival


BFestival je festival raziskovalnih dosežkov Biotehniške fakultete. Na festivalu so predstavljeni raziskovalni profili Biotehniške fakultete ter najodličnejši raziskovalni izsledki raziskovalcev, skupin in kateder. BFestival lahko naslavlja tudi skupne teme, ki jih raziskovalci različnih oddelkov raziskujejo v okviru svojih področij.

 

 • 2023
  • Zbornik
  • Bončina, A.: Pozdravni nagovor


    
  • Pintar, M.: Uvodni nagovor


    
  • Grčman, H.: Geokemični kazalniki tlotvornih procesov in izvora tal
    

    
  • Butala, M.: Iznajdba, s katero virus nadzira entomopatogeno bakterijo
    

    
  • Ficko, A.: Analiza asimetrij v odzivih navadne bukve na padavinske anomalije v različnih sestojnih in rastiščnih razmerah z uporabo podatkov gozdnih inventur
    

    
  • Marot, N., & Klepej, D.: Mestni turizem - nadloga mesta ali njegova dodana vrednost?
    

    
  • Kržišnik, D.: Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo
    

    
  • Štefanič, P.: Bacillus subtilis - smrtonosno dobra bakterija
    

    
  • Bogovič Matijašić, B.: Rezistomi mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij, namerno dodanih v agroživilsko verigo, niso med pomembnejšimi dejavniki tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom
    

    
  • Klančnik, A.: Razumevanje mikrobnih interakcij za njihovo uspešno obvladovanje
    

    
 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019