Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

BFestival


BFestival je festival raziskovalnih dosežkov Biotehniške fakultete. Na festivalu so predstavljeni raziskovalni profili Biotehniške fakultete ter najodličnejši raziskovalni izsledki raziskovalcev, skupin in kateder. BFestival lahko naslavlja tudi skupne teme, ki jih raziskovalci različnih oddelkov raziskujejo v okviru svojih področij.

BFestival 2024: Bioznanost in podnebne spremembe je uspešno zaključen. Novico o njem si lahko preberete TUKAJ.

Spodaj boste našli posnetke predavanj ter okrogle mize z BFestivala 2024. Vabljeni k ogledu. 

 • 2024
  • Zbornik
    
  • Pintar, M.: Uvodni nagovor 

    
  • Bončina, A.: Uvodni nagovor

    
  • Pogačar, T.: Najbolj izraziti vplivi podnebnih sprememb v kmetijstvu

    
  • Nagel, T.: Detecting the effects of climate change on forest ecosystems in Slovenia and Europe

    
  • Vodnik, D.: Sušnost ozračja - ključna motnja vodne in ogljikove bilance rastlin v spreminjajočem okolju

    
  • Gunde-Cimerman, N.: Črne skrivnosti ledeniških alg: raziskovanje mikrobnih interakcij na temnem ledu Grenlandije

    
  • ​Jogan, N.: Kaj nam lahko rastline povedo o klimatskih trendih

    
  • Kacjan-Maršić, N. in Heath, E.: Vpliv onesnaževal, ki vzbujajo zaskrbljenost na varnost in kvaliteto vrtnin, namakanih s prečiščeno odpadno vodo kot alternativnim vodnim virom

    
  • Humar, M.: Raba lesa v luči podnebnih sprememb

    
  • ​Alif, Ž.: Uspešnost inovativnih metod prenosa znanja na področju blaženja podnebnih sprememb v kmetijstvu: naključni nadzorovani poskus
  • Bevk, T.: Sodelovalno oblikovanje celovite prostorske vizije regionalnega energetskega prehoda​

    
  • Okrogla miza in razprava: Podnebne spremembe: izkušnje, napovedi, izzivi
   Sodelujoči: Mojca Dolinar (ARSO), Tomaž Jevšnik (OceanOrchids), Matjaž Guček (Zavod za gozdove Slovenije), Jože Verbič (Kmetijski inštitut Slovenije), Žiga Malek (IIASA)
   Moderator: Andrej Bončina (BF)

 

 

 

 • 2023
  • Zbornik

    
  • Bončina, A.: Pozdravni nagovor

    
  • Pintar, M.: Uvodni nagovor

    
  • Grčman, H.: Geokemični kazalniki tlotvornih procesov in izvora tal

    
  • Butala, M.: Iznajdba, s katero virus nadzira entomopatogeno bakterijo

    
  • Ficko, A.: Analiza asimetrij v odzivih navadne bukve na padavinske anomalije v različnih sestojnih in rastiščnih razmerah z uporabo podatkov gozdnih inventur

    
  • Marot, N., & Klepej, D.: Mestni turizem - nadloga mesta ali njegova dodana vrednost? 

    
  • Kržišnik, D.: Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo 

    
  • Štefanič, P.: Bacillus subtilis - smrtonosno dobra bakterija

    
  • Bogovič Matijašić, B.: Rezistomi mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij, namerno dodanih v agroživilsko verigo, niso med pomembnejšimi dejavniki tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom  

    
  • Klančnik, A.: Razumevanje mikrobnih interakcij za njihovo uspešno obvladovanje