Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Cenik knjižničnih storitev je bil potrjen na 8. seji UOBF, dne 7. 6. 2021 in na 24. seji UOUL, dne 28. 1. 2021

 

 

 

 

 

 

Stopnja DDV

Cena (EUR)

 

Članarine

 

 

 

- letne članarine

 

 

 

 

- študentje UL s statusom (plačana ob vpisu)

0

16,40

 

 

- osebe brez statusa študenta UL*

0

16,40

 

 

- dijaki nad 18 let

 

0

16,40

             

Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (42. člen ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in dopolnitve).
Seznam drugih storitev, ki jih v študijskem letu 2021/2022 lahko zaračunavajo knjižnice članic Univerze v Ljubljani.
Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.
Pri knjižničnih storitvah, navedenih na tem seznamu, se DDV ne obračunava (42. člen ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in dopolnitve).

 
             

 

 

 

 

 

Stopnja DDV

Cena (EUR)

a) 

Članarine

 

 

 

- letna članarina

 

 

 

 

- študentje drugih visokošolskih zavodov s statusom

0

16,40

 

 

- zaposleni na matični članici UL

 

0

 

 

 

- zaposleni na drugih članicah UL

 

0

 

 

 

- druge fizične osebe

 

0

16,40

 

 

- pravne osebe

 

0

30,00

 

- polletna članarina

 

 

 

 

- osebe brez statusa študenta UL* ali z drugih visokošolskih zavodov s statusom

0

8,20

 

 

- druge fizične osebe

 

0

8,20

 

- četrtletna članarina 

 

 

 

 

- osebe brez statusa študenta UL* ali z drugih visokošolskih zavodov s statusom

0

4,25

 

 

- druge fizične osebe

 

0

4,25

 

- mesečna članarina

 

 

 

 

- osebe brez statusa študenta UL* ali z drugih visokošolskih zavodov s statusom

0

2,25

 

 

- druge fizične osebe

 

0

2,25

b) 

Zamudnina (enota na dan)

 

 

- pri izposoji v čitalnico

 

0

6,40

- pri izposoji na dom

 

 

0

0,30

c) 

Obvestila o poteku roka izposoje

 

 

- prvo obvestilo

 

 

0

0,60

- drugo obvestilo

 

 

0

1,20

- tretje obvestilo

 

 

0

2,80

- obvestilo pred tožbo

 

 

0

 

č)

Izgubljena literatura in oprema

 

 

- stroški nabave

 

 

 

0

 

- stroški obdelave

 

 

0

6,40

- bančni stroški pri naročilu iz tujine

 

0

dejanski stroški

d) 

Kavcije in odškodnine

 

 

- kavcija za redke izvode in dragocene knjige

0

 

- kavcija za tujce

 

 

0

 

- kavcija za opremo

0

 

- odškodnina za poškodovano gradivo ali opremo

0

dejanski stroški

- odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti

0

50,00

- nadomestna izkaznica

 

0

3,80

e) 

Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov

 

 

- iz lastne knjižnice v slovenske knjižnice

 

 

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

0

8,10

 

- kopije:

 

 

 

 

             do 20 strani

 

0

5,30

 

             vsaka nadaljnja stran

0

0,10

 

- članek poslan elektronsko

0

4,30

 

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

0

dvojno

- iz lastne knjižnice v tujino

 

 

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

0

16,00

 

- kopije

 

 

 

 

             do 20 strani 

0

5,30

 

             vsaka nadaljnja stran

0

0,10

 

- članek poslan elektronsko

0

4,30

 

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

0

dvojno

- iz slovenskih knjižnic za uporabnike lastne knjižnice

 

 

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

0

cena dobavitelja + 6,20 EUR

 

- članek

 

 

0

cena dobavitelja + 1,00 EUR

 

- članek poslan elektronsko

0

cena dobavitelja

 

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

0

dvojno

- iz tujine za uporabnike lastne knjižnice

 

 

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

0

cena dobavitelja + stroški

 

- članek

   

0

cena dobavitelja + stroški

 

- članek poslan elektronsko

0

cena dobavitelja + stroški

 

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

0

dvojno

f)

Informacijske storitve 

 

 

- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)

0

26,70 EUR/uro + stroški

- tematske retrospektivne poizvedbe

0

26,70 EUR/uro + stroški

- izobraževanje uporabnikov 

 

0

 

- citiranost avtorja 

 

0

26,70 EUR/uro + stroški

- priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na matični članici UL) 

 

0

33,20 EUR/uro + stroški

- mesečni bilten – novosti

 

0

 

- signalne informacije

 

 

0

 

g)

Kopiranje, tiskanje, skeniranje, fotografiranje (iz knjižničnega gradiva)

 

 

- računalniški izpis na stran

 

 

 

- črno bela stran

 

0

 

 

- barvna stran

 

0

 

 

- slika

 

 

0

 

 

- izpis na prosojnico

 

0

 

- fotokopija (stran) (stran) (velja za knjižnico Odd. za zootehniko, druge knjižnice te storitve ne nudijo, ker je v stavbi fotokopirni servis)

 

 

 

- A4 (študentski kopirni stroj)

 

0

0,03

 

- A4 (kopirni stroj knjižnice)

 

0

0,05

 

- A3

 

 

0

 

 

- fotokopija na prosojnico

0

 

- skeniranje

 

 

 

- besedilo/stran

 

0

 

 

- slika

 

 

0

 

- fotografiranje

 

 

0

 

- ostale računalniške storitve

 

 

0

 

- kopiranje na CD (CD vključen v ceno)

 

0

 

- kopiranje na DVD (DVD vključen v ceno)

 

0

 

h)

Ostalo

 

 

- obveščanje o rezerviranem in naročenem gradivu 

0

 

- neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo (po enoti)

0

0,80 / enoto gradiva

- stroški izposoje po pošti

 

0

 

- kartica za fotokopiranje

 

 

0

 

- vezava gradiva

 

 

0

 

- knjige, učbeniki, brošure, letaki in podobno tiskano gradivo

5

 

- elektronske publikacije

 

 

5

 

- drugo elektronsko gradivo

 

 

22

 

             

* Samo v prvem letu po prvi prekinitvi statusa. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, 3. člen: "Oseba brez statusa je oseba, ki ni vpisana v program in v letnik ali v dodatno leto študijskega programa  na UL, ..."

 

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016