Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024

Cenik knjižničnih storitev je bil sprejet na 12. seji UOUL, dne 26. 1. 2023, in potrjen na 7. seji UOBF, dne 24. 4. 2023.
Cenik velja od 1.10.2023. do 30.9.2024.
 

 

 

 

 

 

 

Stopnja DDV

Cena (EUR)

 

Članarine

 

 

 

- letne članarine

 

 

 

 

- študentje UL s statusom (plačana ob vpisu)

0

17,35

 

 

- osebe brez statusa študenta UL*

0

17,35

 

 

- dijaki nad 18 let

 

0

17,35

             

Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (42. člen ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in dopolnitve).
Seznam drugih storitev, ki jih v študijskem letu 2023/2024 lahko zaračunavajo knjižnice članic Univerze v Ljubljani.
Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.
 

 
             

 

 

 

 

 

Stopnja DDV

Cena (EUR)

a) 

Članarine

 

 

 

- letna članarina

 

 

 

 

- študentje drugih visokošolskih zavodov s statusom

0

17,35

 

 

- zaposleni na matični članici UL

 

0

 

 

 

- zaposleni na drugih članicah UL

 

0

 

 

 

- druge fizične osebe

 

0

17,35

 

 

- pravne osebe

 

0

30,00

 

- polletna članarina

 

 

 

 

- osebe brez statusa študenta UL* ali z drugih visokošolskih zavodov s statusom

0

8,35

 

 

- druge fizične osebe

 

0

8,35

 

- četrtletna članarina 

 

 

 

 

- osebe brez statusa študenta UL* ali z drugih visokošolskih zavodov s statusom

0

4,20

 

 

- druge fizične osebe

 

0

4,20

 

- mesečna članarina

 

 

 

 

- osebe brez statusa študenta UL* ali z drugih visokošolskih zavodov s statusom

0

1,40

 

 

- druge fizične osebe

 

0

1,40

b) 

Zamudnina (enota na dan)

 

 

- pri izposoji v čitalnico

 

0

6,75

- pri izposoji na dom

 

 

0

0,30

c) 

Obvestila o poteku roka izposoje

 

 

- prvo obvestilo

 

 

0

0,90

- drugo obvestilo

 

 

0

2,30

- tretje obvestilo

 

 

0

3,00

- obvestilo pred tožbo

 

 

0

 

č)

Izgubljena literatura in oprema

 

 

- stroški nabave

 

 

 

0

dejanski stroški

- stroški obdelave

 

 

0

6,75

- bančni stroški pri naročilu iz tujine

 

0

dejanski stroški

d) 

Kavcije in odškodnine

 

 

- kavcija za redke izvode in dragocene knjige

0

 

- kavcija za tujce

 

 

0

 

- kavcija za opremo

0

 

- odškodnina za poškodovano gradivo ali opremo

0

dejanski stroški

- odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti

0

50,00

- nadomestna izkaznica

 

0

4,05

e) 

Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov

 

 

- iz lastne knjižnice v slovenske knjižnice

 

 

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

0

8,60

 

- kopije:

 

 

 

 

             do 20 strani

 

0

5,60

 

             vsaka nadaljnja stran

0

0,10

 

- članek poslan elektronsko

0

4,60

 

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

0

dvojno

- iz lastne knjižnice v tujino

 

 

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

0

16,00

 

- kopije

 

 

 

 

             do 20 strani 

0

5,60

 

             vsaka nadaljnja stran

0

0,10

 

- članek poslan elektronsko

0

4,60

 

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

0

dvojno

- iz slovenskih knjižnic za uporabnike lastne knjižnice

 

 

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

0

cena dobavitelja + 6,55 EUR

 

- članek

 

 

0

cena dobavitelja + 1,00 EUR

 

- članek poslan elektronsko

0

cena dobavitelja

 

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

0

dvojno

- iz tujine za uporabnike lastne knjižnice

 

 

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

0

cena dobavitelja + stroški

 

- članek

   

0

cena dobavitelja + stroški

 

- članek poslan elektronsko

0

cena dobavitelja + stroški

 

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

0

dvojno

f)

Informacijske storitve 

 

 

- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)

0

28,30 EUR/uro + stroški

- tematske retrospektivne poizvedbe

0

28,30 EUR/uro + stroški

- izobraževanje uporabnikov 

 

0

 

- citiranost avtorja 

 

0

28,30 EUR/uro + stroški

- priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na matični članici UL) 

 

0

35,10 EUR/uro + stroški

- mesečni bilten – novosti

 

0

 

- signalne informacije

 

 

0

 

g)

Kopiranje, tiskanje, skeniranje, fotografiranje (iz knjižničnega gradiva)

 

 

- računalniški izpis na stran

 

 

 

- črno bela stran

 

0

 

 

- barvna stran

 

0

 

 

- slika

 

 

0

 

 

- izpis na prosojnico

 

0

 

- fotokopija (stran) (stran)

 

 

 

- A4

 

0

 

 

- A3

 

 

0

 

 

- fotokopija na prosojnico

0

 

- skeniranje

 

 

 

- besedilo/stran

 

0

 

 

- slika

 

 

0

 

- fotografiranje

 

 

0

 

- ostale računalniške storitve

 

 

0

 

- kopiranje na CD (CD vključen v ceno)

 

0

 

- kopiranje na DVD (DVD vključen v ceno)

 

0

 

h)

Ostalo

 

 

- obveščanje o rezerviranem in naročenem gradivu 

0

 

- neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo (po enoti)

0

0,80 / enoto gradiva

- stroški izposoje po pošti

 

0

 

- kartica za fotokopiranje

 

 

0

 

- vezava gradiva

 

 

0

 

- knjige, učbeniki, brošure, letaki in podobno tiskano gradivo

5

 

- elektronske publikacije

 

 

5

 

- drugo elektronsko gradivo

 

 

22

 

             

* Dve leti od izgube statusa študenta ali z dokazilom o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.

 

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016