Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

Bibliografije raziskovalcev

Bibliotekarke v knjižnicah BF skrbijo za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI in sicer zaposlenim v matični ustanovi.

Gozdarska knjižnica skrbi za vnos bibliografije tudi zaposlenim na Gozdarskem inštitutu Slovenije in Zavodu za gozdove Slovenije.

Navodila avtorjem

Za vodenje bibliografije mora raziksovalec bibliotekarki, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:

 • za objavljena tiskana dela fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela dokazila o izvedenem delu (npr. potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.).

Avtor je odgovoren za pravilno razvrstitev bibliografskih enot. Določiti mora (v sodelovanuju z bibliotekarjem) tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov. Avtor sproti spremlja svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembne in popravke sporoča v knjižnico, ki mu vodi bibliografijo.

Poleg vnosa bibliografije v sistemu COBISS.SI, v knjižnicah BF poskrbijo tudi za oddajo del v Repozitorij Univerze v Ljubljani. Pri tem je treba v knjižnico poslati izpolnjen obrazec:

Izjava za vnos v Repozitorij Univerze v Ljubljani (za zaposlene na BF)

Izjava za vnos v Repozitorij DiRROS-SciVie (za zaposlene na GIS)

Kaj ne sodi v bibliografijo

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • neobjavljenih gradiv (»izročkov«) za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrad,
 • anonimnega recenzenstva.

Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

Pomembne povezave