Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

Bibliografije raziskovalcev

Bibliotekarke v knjižnicah BF skrbijo za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI in sicer zaposlenim v matični ustanovi.


Navodila avtorjem

Za vodenje bibliografije mora raziksovalec bibliotekarki, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:

 • za objavljena tiskana dela fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela dokazila o izvedenem delu (npr. potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.).

Avtor je odgovoren za pravilno razvrstitev bibliografskih enot. Določiti mora (v sodelovanuju z bibliotekarjem) tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov. Avtor sproti spremlja svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembne in popravke sporoča v knjižnico, ki mu vodi bibliografijo.

Poleg vnosa bibliografije v sistemu COBISS.SI, v knjižnicah BF poskrbijo tudi za oddajo del v Repozitorij Univerze v Ljubljani. Pri tem je treba v knjižnico poslati izpolnjen obrazec:

Izjava za vnos v Repozitorij Univerze v Ljubljani (za zaposlene na BF)

Kaj ne sodi v bibliografijo

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • neobjavljenih gradiv (»izročkov«) za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
 • objav na družbenih omrežjih (npr. Facebook, Instagram),
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • administrativna poročila financerjem,
 • nagrad,
 • anonimnega recenzenstva.

Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

Pomembne povezave