Knjižnice BF

Novi izzivi v agronomiji 2019. Zbornik simpozija. 2019. Čeh B., Dolničar P., Mihelič R., Stajnko D., Šantavec, I. (ur.). Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo: 288 str.

Novi izzivi v agronomiji 2017. Zbornik simpozija. 2017. Čeh B., Dolničar P., Mihelič R., Stajnko D., Šantavec, I. (ur.). Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo: 332 str.

Novi izzivi v agronomiji 2015. Zbornik simpozija. 2015. Čeh B., Dolničar P., Mihelič R., Šantavec, I. (ur.). Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo: 314 str.

Novi izzivi v agronomiji 2013. Zbornik simpozija. 2013. Čeh B., Dolničar P., Mihelič R., Stajnko D. (ur.). Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo: 365 str.

Novi izzivi v poljedelstvu 2010. Zbornik simpozija. 2010. Kocjan Ačko D., Čeh  B. (ur.). Ljubljana, Slovensko agronomsko društvo : 348 str.

Novi izzivi v poljedelstvu 2008. Zbornik simpozija. 2008. Tajnšek A. (ur.) Ljubljana, Slovensko agronomsko društvo: 410 str.

Novi izzivi v poljedelstvu 2006. Zbornik simpozija. 2006. Tajnšek A., Čeh B. (ur.). Ljubljana, Slovensko agronomsko društvo: 310 str.