Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

Odprti dostop

Osnovna pobuda odprtega dostopa je brezplačen dostop do rezultatov javno financiranih raziskav. Trenutno velja zahteva odprtega dostopa za vse prejemnike sredstev iz programa Obzorje 2020 (Annotated Model Grant Agreement; article 29.2).

Avtor ima več možnosti za objavo v odprtem dostopu:

Zeleni odprti dostop (green open access)  

Z objavo članka v tovrstni reviji avtor prenese materialne avtorske pravice na založnika (Copyright Transfer Agreement; © Založnik), založnik pa dovoli shranitev recenziranega rokopisa (t.i. author's post-print) v repozitorij, navadno s časovnim zamikom dostopnosti vsebine (t.i. embargo). V skladu z založniško politiko revije je embargo lahko različno dolg. Informacijo o tem dobimo na portalu SHERPA/ROMEO. Za avtorja je objava brezplačna.

Zlati odprti dostop (gold open access) - model “Author Pays”

V primeru objave v t.i. odprtih revijah, se pri nekaterih zahteva plačilo za stroške obdelave članka (t.i. APC - Article Processing Charges). Članek je takoj po objavi brezplačno dostopen vsem uporabnikom na spletni strani revije. Avtor zadrži materialne pravice zase in dovoli uporabo svojega dela tretjim osebam pod določenimi pogoji, ki se navadno urejajo z licencami Creative Commons.

licenca CC-BY: © 2017 Avtor1 et al.

V primeru člankov, ki so objavljeni z licenco CC-BY, shranimo na repozitorij založnikovo datoteko objavljenega članka, vsebina je dostopna takoj.

Copyright v primeru zlate revije Plos One (plačilo APC):

download

Hibridne revije

Tovrstne revije imajo hkrati značaj zelenega in zlatega odprtega dostopa. Avtorji se sami odločijo za eno ali drugo možnost objave. Pri zlatem dostopu plačajo APC.

APC (Article Processing Charges) znaša za en članek navadno od 1.000 do več kot 3.000 USD. Več o založniških politikah glede APC-jev posameznih založnikov najdete na njihovih spletnih straneh: BMCElsevierElsevier hybridFrontiersHindawiPLOSSpringerSpringer hybridWileyTaylor&FrancisSageMDPINPGOxford University Press.

 

Dodatne informacije:

download (1)

Predavanje o izkušnjah iz prakse za objavljanje v odprtem dostopu: Maja Vihar, Mitja Vovk Iskrić. CTK predstavlja: objavi odprto ali...?, 5. junija 2019 v Biološkem središču in 13. junija 2019 na MBP (posnetek predavanjaprosojnice)

 

Online predavanja na temo odprte znanosti, 3., 10., 17. 2.2022 (prosojnice 1. in 2. predavanjaprosojnice 3. predavanja):

  1. Temeljna načela praks odprte znanosti v programu Obzorje Evropa ter zahteve glede odprtih objav, 3.2.2022
    Predstavljene so obvezne in priporočene prakse, licence ter zahteve glede odprtih objav. (posnetek)
  2. Temeljna načela ravnanja z raziskovalnimi podatki, 10.2.2022
    Predstavljena so načela FAIR in zagotavljanje interoperabilnosti, načrt ravnanja s podatki, licence, metapodatki, opis izvora podatkov, taksonomije in ontologije, deljenje drugih rezultatov. (posnetek)
  3. Platfoma ORE za odprte objave člankov, 17.2.2022
    Predstavljena je platforma »Open Research Europe« za odprte objave člankov, nastalih v programu Obzorje Evropa. (posnetek)