Knjižnice BF

Knjižnica in INDOK Oddelka za agronomijo,

Oddelka za krajinsko arhitekturo in Študija biotehnologije


Lokacija:

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

  • Stavba dekanata, soba 23 (knjižnica)
  • Stavba Oddelka za agronomijo, soba 8 (INDOK)

Uradne ure:

pon–čet: 7:00–17:00*
pet: 7:00–15:00
*Od 15.00 do 17.00 je v knjižnici dežurstvo, zato so nekatere storitve knjižnice okrnjene, npr. izposoja gradiva, ki je na lokaciji izven knjižnice, izdaja potrdil…

Poletni delovni čas:
pon–pet   7:00–15:00

V času epidemije:  Knjižnica je odprta od pon. do pet. med 7.00 in 15.00, za informacije smo dostopni preko telefona in e-pošte. Možna je brezstična izposoja gradiva. Gradivo, ki ga potrebujete, rezervirajte preko mCOBISS ali preko e-pošte. Poslali vam ga bomo po pošti.


Kontakti:

E-naslov za splošne informacije:
Tel. št. za splošne informacije: 01 320 31 07

E-naslov za izposojo:
Tel. št. za izposojo: 01 320 31 63


Zaposleni:

Tina Puhan Cankar
univ. dipl. bibl.
vodja knjižnice

01 320 31 07

Monika Štaut Retar
univ. dipl. bibl.
bibliotekarka

01 320 31 63

dr. Karmen Stopar
univ. dipl. inž. agr., bibl. svetnica
INDOK

01 320 31 60