Knjižnice BF

Knjižnica in INDOK Oddelka za agronomijo,

Oddelka za krajinsko arhitekturo in Študija biotehnologije


Lokacija:

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

  • Stavba dekanata, soba 23 (knjižnica)
  • Stavba Oddelka za agronomijo, soba 8 (INDOK)

Uradne ure:

pon–čet: 7:00–17:00*
pet: 7:00–15:00
*Od 15.00 do 17.00 je v knjižnici dežurstvo, zato so nekatere storitve knjižnice okrnjene, npr. izposoja gradiva, ki je na lokaciji izven knjižnice, izdaja potrdil…

Poletni delovni čas:
pon–pet   7:00–15:00

V času epidemije:  Knjižnica je odprta od pon. do pet. med 7.00 in 15.00, za informacije smo dostopni preko telefona in e-pošte. Možna je brezstična izposoja gradiva. Gradivo, ki ga potrebujete, rezervirajte preko mCOBISS ali preko e-pošte. Poslali vam ga bomo po pošti.


Kontakti:

E-naslov za splošne informacije:
Tel. št. za splošne informacije: 01 320 31 07

E-naslov za izposojo:
Tel. št. za izposojo: 01 320 31 63


Zaposleni:

Tina Puhan Cankar
univ. dipl. bibl.
vodja knjižnice
tina.puhan.cankar@bf.uni-lj.si
01 320 31 07

Monika Štaut Retar
univ. dipl. bibl.
bibliotekarka
monika.stautretar@bf.uni-lj.si
01 320 31 63

dr. Karmen Stopar
univ. dipl. bibl., bibl. svetnica
INDOK
karmen.stopar@bf.uni-lj.si
01 320 31 60