Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

Leta 1975 smo na Oddelku za živilstvo pričeli organizirati krajše dva- ali tridnevne seminarje/simpozije z njihovim temeljnim poslanstvom seznaniti diplomante živilske tehnologije in druge strokovnjake, ki se profesionalno ukvarjajo z živilstvom in prehrano z najaktualnejšimi znanstvenimi izsledki in dosežki na teh področjih. Kot redna oblika podiplomskega izobraževanja so se ta srečanja na začetku vrstila vsako leto. Profesor Franc Bučar, eden od matičarjev študija živilstva, je prvi dal to pobudo, ki smo jo vsi sodelavci oddelka podprli, in je sam prevzel vodenje programskega odbora kar desetih prireditev, na začetku imenovanih »živilski dnevi«. Leta 1978 smo v spomin na pokojnega profesorja Franca Bitenca, tudi matičarja živilskega študija, predstojnika katedre za tehnologije rastlinskih živil, nekdanjega predstojnika našega oddelka in takratnega aktualnega dekana Biotehniške fakultete, 4. živilske dneve preimenovali v »Bitenčeve živilske dneve« ali BŽD. Pod tem imenom in z različnimi aktualnimi temami se je do sedaj zvrstilo 30 BŽD.

 1. Senzorika živil = Sensory properties of foods. 1975. Bučar F. (ur.).
 2. Zdravje in hrana = Health and food. 1976. Bučar F. (ur.).
 3. Voda = Water. 1977. Bučar F. (ur.).
 4. Živilsko inženirstvo = Food engineering. 1978. Bučar F. (ur.).
 5. Živilska mikrobiologija = Food microbiology. 1979. Adamič J. (ur.), Bučar F. (ur.).
 6. Embalaža - transport : meso, sadje - vrtnine, mleko, žito, gostinstvo = Packaging & transport. 1981. Bučar F. (ur.), Bernot D. (ur.), Cegnar F. (ur.), Slanovec T. (ur.).
 7. Nove surovine v živilstvu = New foodstuffs. 1982. Bučar F. (ur.).
 8. Procesni nadzor v živilstvu = Food quality control. 1985. Šikovec S. (ur.), Bučar F. (ur.), Klofutar C. (ur.), Slanovec T. (ur.).
 9. Toplotna obdelava živil = Thermal processing of foods. 1986. Šikovec S. (ur.), Bučar F. (ur.), Klofutar C. (ur.).
 10. Encimi v živilstvu  = Enzymes in food prossesing. 1987. Bučar F. (ur.), Klofutar C. (ur.), Zelenik-Blatnik M. (ur.), Žlender B. (ur.).
 11. Analizne metode v živilstvu = Analytical methods in food technology.1988. Klofutar C. (ur.), Bučar F. (ur.), Slanovec T. (ur.), Šikovec S. (ur.), Žlender B. (ur.).
 12. Bio-živila = Bio-food. 1989. Cegnar F. (ur.), Žlender B. (ur.), Šikovec S. (ur.), Hribar J. (ur.), Modic M. (ur.).
 13. Bio-živila II = Bio-food II. 1991. Cegnar F. (ur.), Žlender B. (ur.), Šikovec S. (ur.), Hribar J. (ur.), Klofutar C. (ur.).
 14. Lipidi = Lipids. 1992. Klofutar C. (ur.), Žlender B. (ur.), Hribar J. (ur.), Plestenjak A. (ur.).
 15. Ogljikovi hidrati = Carbohydrates. 1993. Plestenjak A. (ur.), Žlender B. (ur.), Hribar J. (ur.), Zelenik-Blatnik M. (ur.).
 16. Aditivi : dodatki - tehnologija – zdravje = Additives : additives - technology – health.  1994. Raspor P. (ur.).
 17. Podaljšanje obstojnosti živil = Prolongation of the shelf life of foods. 1995. Klofutar C. (ur.), Hribar J. (ur.), Žlender B. (ur.), Plestenjak A.(ur.), Pokorn J. (ur.), Rudan Tasič D. (ur.), Wondra M. (ur.).
 18. Moderne tehnologije predelave in kakovost živil = Modern processing technologies and food quality. 1997. Žlender B. (ur.), Gašperlin L. (ur.), Hočevar I. (ur.).
 19. Reologija živil = Rheology of food. 1999. Žlender B. (ur.), Gašperlin L. (ur.), Hočevar I. (ur.), Hočevar P. (ur.), Slemenik B.(ur.).
 20. Antioksidanti v živilstvu = Antioxidants in food science and technology. 2000. Žlender B. (ur.), Gašperlin L. (ur.).
 21. Funkcionalna hrana = Functional foods. 2001. Žlender B. (ur.), Gašperlin L. (ur.).
 22. Varnost živil = Food safety. 2004. Gašperlin L. (ur.), Žlender B. (ur.). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo
 23. Sledljivost živil = Food traceability. 2005. Gašperlin L. (ur.), Žlender B. (ur.).
 24. Karcinogene in antikarcinogene komponente v živilih = Carcinogenic and anticarcinogenic food components. 2006. Gašperlin L. (ur.), Žlender B. (ur.).
 25. Stranski proizvodi in odpadki v živilstvu - uporabnost in ekologija = By-products and wastes in food processing -utilization and ecology. 2008. Gašperlin L. (ur.), Žlender B. (ur.).
 26. Vloga mineralov v živilski tehnologiji in prehrani = Role of minerals in food technology and nutrition. 2009. Gašperlin L. (ur.), Žlender B. (ur.).
 27. Nanotehnologije in nanoživila = Nanotechnologies and nanofoods. 2012. Demšar L. (ur.), Žlender B. (ur.).
 28. Hrana, prehrana in mediji, Bitenčevi živilski dnevi, 17.6. 2015
 29. Aditivi v živilih – Prednosti in tveganja = Food additives – Benefits and risks, 15.6.2017
 30. Živilstvo in prehrana med tradicijo in inovacijo, Bitenčevi živilski dnevi, 19. junij 2019